Vuursalamander


vuursalamander (Jelger Herder)

Salamandra salamandra

De vuursalamander is zwart met gele vlekken. Elke salamander heeft een uniek vlekkenpatroon. De gele vlekken waarschuwen andere dieren dat ze giftig zijn. Dit gif komt uit klieren bij de oren en op de rug. Vuursalamanders zijn vooral ’s nachts actief. Ze gaan dan op zoek naar slakken en regenwormen om te eten. De rest van de dag verstoppen ze zich onder boomstronken of tussen stenen. Binnen Nederland leeft deze zwart-gele salamander alleen in Zuid-Limburg.Door een schimmel neemt hun aantal sterk af.

Copyright foto’s Jelger Herder

Terug naar alle dieren

Deel deze pagina
Tickets reserveer hier

Beelden van de vuursalamander

IUCN - ernstig bedreigd[57094] in NL

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO