AFRIKAANSE
WILDE HOND

Lycaon pictus

ALLES OVER DE AFRIKAANSE WILDE HOND
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Een gevaarlijk thuis

Ooit liepen er 500.000 Afrikaanse wilde honden over de Afrikaanse savanne. Tegenwoordig zijn dan er nog ongeveer 6.600… Illegale valstrikken van stropers vormen een groot gevaar voor deze roofdieren. Niet alleen omdat ze zelf er in vast komen te zitten, maar ook door afname van prooien. Hierdoor moeten ze op andere plekken voedsel zoeken en ontstaan conflicten met mensen. Daarom zetten natuurorganisaties en dierentuinen zich in om deze bedreigde diersoort te beschermen!

Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of plant- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. De Afrikaanse wilde hond heeft de status ‘bedreigd’. Dat betekent dat hun aantal in de natuur sterk is afgenomen en dat de kans groot is dat hij binnen 30 jaar uitsterft in het wild.

Een gevaarlijk thuis

Eigenschappen van de Afrikaanse wilde hond

Icoon Savanna - Wit
Gebied
Savanna
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Steppes en savannes
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
10 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Carnivoor
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
18 tot 36 kg
Icoon Grootte - Wit
Grootte
95 cm
Icoon Draagtijd zoogdieren - Wit
Draagtijd
2,5 maand
Icoon Aantal jongen zoogdieren - Wit
Aantal jongen
Gemiddeld 10
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Groep met alfa koppel
Icoon Familie - Wit
Familie
Hond-achtigen

Leefgebied

Afrikaanse wilde honden leven in gebieden met steppes, savannes en beschutting van open bossen.

Leefgebied

Hulp op alle fronten

Painted Dog Conservation probeert de Afrikaanse wilde hond te beschermen door middel van samenwerking met lokale bevolking. Zo zorgt PDC voor alternatieve inkomstenbronnen door bijvoorbeeld werkplekken bij de organisatie aan te bieden. Ze leiden mensen op tot rangers die valstrikken weghalen. De valstikken worden bij andere lokale medewerkers afgeleverd die er kunstwerken van maken.

Painted Dog Conservation groepsfoto

Ook zenderen ze Afrikaanse wilde honden met halsbanden die de dieren beschermen tegen valstrikken en bijdragen aan onderzoek. Soms raken er toch nog dieren gewonden. Deze worden opgevangen door PDC en ook weer teruggeplaatst als ze zijn opgeknapt. Verder organiseren ze ‘bushcamps’ voor schoolkinderen. Daar leren ze meer over dieren op de savanne en krijgen ze les over de Afrikaanse wilde hond.

Via het Gaia Nature Fund steunen we Painted Dog Conservation om een bijdrage te leveren aan hun onmisbare werk.

Painted Dog Conservation snare in het wild

Hatsjoe!

Hoe beslis je om op jacht te gaan als je in een groep van gemiddeld 6 tot 20 dieren leeft? Afrikaanse wilde honden hebben daar iets slims op bedacht! Ze houden een ‘stemming’. Als een van de dieren de behoefte heeft om op jacht te gaan, begint hij te niezen. Wanneer anderen met hem mee niezen, en hij voldoende ‘stemmen’ heeft, gaat de groep op jacht. Als de anderen niet met hem mee niezen, blijven ze op hun plek.

Afrikaanse wilde hond rennend in GaiaZOO

EEP | Managementprogramma

Het EAZA Ex situ Program (EEP) is een Europees managementprogramma voor (bedreigde) diersoorten. Binnen de ’EEP’s worden wisselen EAZA dierentuin hun dieren actief uit met elkaar. Zo kunnen we een genetisch gezonde populatie behouden. Daarnaast werken we ook samen op het gebied van educatie, onderzoek en natuurbehoud.

De mannengroep Afrikaanse wilde honden in GaiaZOO maakt onderdeel uit van het EEP. Zo bieden we een plek voor dieren die genetisch gezien minder belangrijk zijn voor het fokprogramma. Ook heeft deze groep een belangrijke educatieve rol.

Voor elkaar klaar staan

Er zijn maar weinig diersoorten met zo’n sterke onderlinge band als Afrikaanse wilde honden. Ze zijn afhankelijk van elkaar om te kunnen overleven en zorgen voor elkaar. De hele groep helpt mee bij opvoeding van de pups. Na de jacht brengen ze zelfs eten mee terug naar het hol voor de zieke en zwakke dieren.

Afrikaanse wilde honden pups in GaiaZOO

Beste jagers van Afrika

Afrikaanse wilde honden zijn één van de beste jagers van Afrika. Ongeveer 80% van hun jachtpogingen zijn succesvol! Dat is ontzettend hoog, bij leeuwen is dit percentage maar 25%. Afrikaanse wilde honden hebben een goed uithoudingsvermogen en achtervolgen hun prooi op lange afstanden om hem uit te putten. Daarnaast communiceren ze veel met elkaar tijdens de jacht via geluiden en wisselen ze elkaar af. Zo maken ze meer kans om de prooi te pakken te krijgen.

Kom je vandaag naar GaiaZOO?