IUCN

Het verhaal achter bedreigde diersoorten

Ontdek het verhaal
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur
vuursalamander van dichtbij in GaiaZOO
Wereldwijd is 41% van de amfibieën bedreigd
Afrikaanse wilde hond Bob Luijks
27% van de zoogdieren heeft onze hulp nodig
13% van de vogelsoorten met uitsterven bedreigd

Bedreigde diersoorten in GaiaZOO

Voordat een diersoort naar GaiaZOO komt, kijken we eerst naar de bedreiging status van IUCN. We vinden het namelijk belangrijk om vooral ruimte te creëren voor diersoorten die onze hulp nodig hebben. Van alle diersoorten die in GaiaZOO verblijven heeft 34% een bedreigde status.

Er leven ook diersoorten in GaiaZOO zonder bedreigde status. Deze dieren leveren ook een bijdrage om educatieve verhalen te vertellen en dragen bij aan de beleving. Bijvoorbeeld om uitleg te geven over biodiversiteit en de rol van verschillende soorten binnen een ecosysteem.

Vierkante afbeelding IUCN korenwolf

Hoe maakt IUCN de Rode Lijst?

Wanneer een soort bedreigd is, betekent dit dat het aantal dieren (de populatie) om welke reden dan ook in het wild afneemt. Om dat tijdig te ontdekken, houden biologen en onderzoekers de dieren en hun leefgebied goed in de gaten. De meeste onderzoeken zijn heel uitgebreid en duren vaak enkele, tot soms wel tientallen jaren! Langdurig onderzoek is belangrijk om veranderingen tijdig op te kunnen merken.

IUCN verzamelt de uitkomsten van de onderzoeken. Deze worden naast een lange criterialijst gelegd en zo krijgt elke onderzochte soort een bepaalde status toegekend. Deze wordt vervolgens op de Rode Lijst gepubliceerd.

Sian Survey Morocco natuurbehoud

Bedreigd of ernstig bedreigd?

Om een bedreigde soort te kunnen helpen is het belangrijk om te weten hoe sterk een soort bedreigd wordt. Daarom heeft IUCN verschillende bedreiging statussen (categorieën) opgesteld, met elk een eigen omschrijving. Deze worden weergegeven in een herkenbare ‘rode druppel’. Hoe minder individuen in het wild, of hoe sneller de soort afneemt, des te hoger en ernstiger de bedreigde status.

Bedreigd of ernstig bedreigd?

Ook wordt in de Rode Lijst beschreven door welke oorzaken een soort bedreigd wordt. Op basis daarvan kan voor elke soort een management- en beschermingsplan worden opgesteld. Voor een soort die wordt bedreigd door illegale handel is natuurlijk een heel ander plan nodig dan voor een dier dat wordt bedreigd door vervuiling.

Zo helpt de Rode Lijst van IUCN bedreigde diersoorten!

Kom jij vandaag ook naar GaiaZOO?