EEP management-
programma’s

Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Wat is een EEP?

Het EAZA Ex situ Program (EEP) is een Europees managementprogramma voor (bedreigde) diersoorten. Binnen de EEP’s wisselen EAZA dierentuin hun dieren actief uit met elkaar. Zo kunnen we genetisch gezonde populaties behouden. Ook de EAZA samenwerking op het gebied van educatie, onderzoek en natuurbehoud draagt bij het behoud van bedreigde diersoorten. Meer dan 50 diersoorten in GaiaZOO zijn onderdeel van een EEP managementprogramma.

Waarom, wat en hoe?

Terug naar de natuur?

Vaak wordt gedacht dat uitzet in het wild voor alle bedreigde diersoorten hét middel is om de soort te behouden. Maar in de realiteit ligt dit helaas vaak anders…

De bedreigingen in het natuurlijk leefgebied, waardoor de soort zo hard achteruit gaat, zijn vaak lastig op te lossen. Als deze bedreigingen niet eerst worden verholpen, ondergaan de uitgezette dieren hetzelfde lot als hun wilde soortgenoten. Daarom ondersteunen veel dierentuinen natuurorganisaties die zich in het natuurlijke leefgebied inzetten om de omstandigheden te verbeteren. Educatie en bewustwording, samenwerking met de lokale bevolking en onderzoek zijn hierin heel belangrijk!

Voor bepaalde bedreigde diersoorten is uitzet in het wild wel mogelijk. Hier gaat dan vaak een jarenlange planning aan vooraf. In GaiaZOO dragen we actief bij aan fok- en uitzetprogramma’s voor de korenwolf, eikelmuis en Waldrapp ibis! Voor deze soorten is uitzet een belangrijk hulpmiddel om hen in de natuur te behouden.

Kom je vandaag naar GaiaZOO?