Privacyverklaring
GaiaZOO

Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Wij zijn GaiaPark BV, maar bij het publiek bekend als GaiaZOO. Ons prachtige dierenpark is gevestigd aan de Gaiaboulevard 1, te Kerkrade, Nederland. Ons bedrijf rust op de drie pijlers: DIER │PARK │GAST │

Gebruik van onze diensten

Wanneer je ons park bezoekt of je maakt gebruik van een van onze diensten dan kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden dan ook alleen gebruikt voor die specifieke dienstverlening.

Welke gegevens verzamelen we

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres, postcode, woonplaats, land
 • Geboortedatum
 • Pasfoto waar noodzakelijk
 • Telefoonnummer en /of Mobiele nummers
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Gegevens over surfgedrag
 • Ticket informatie
 • Afloopdatum abonnement
 • Bezoekfrequentie
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Waarom we gegevens nodig hebben

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor een ander doel dan het doel dat wordt beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren toestemming van jou hebben verkregen. We verzamelen alleen persoonsgegevens als dit mag volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere van toepassing zijnde wetgeving waaraan we moeten voldoen. Hieronder volgt een opsomming van wat GaiaZOO allemaal aan persoonsgegevens verzamelt.

Abonnementen

Persoonsgegeven Dienstverlening
Voor- en achternaam Personalisering
Geslacht Personalisering
Adres, postcode, woonplaats, land Profilering
Geboortedatum Profilering
Pasfoto waar noodzakelijk Toegangscontrole
Gezinssamenstelling bij meerdere abonnementen op één adres Personalisering
Telefoonnummer en /of Mobiele nummers Contact opnemen
E-mailadres Contact opnemen
Afloopdatum abonnement Profilering
Bezoekdata Profilering
Verkoopkanaal Globale analyses
Gegevens over activiteiten op onze website Globale analyses
Gegevens surfgedrag Globale analyses
Gegevens klikgedrag Globale analyses en retargeting campagnes

Deze gegevens gebruiken wij om een bevestiging van je bestelling te sturen, je per e-mail of post op de hoogte te houden van informatie inzake je GaiaZOO-abonnement en je gepersonaliseerde abonnementspas aan te maken. Je abonnementspas wordt bij binnenkomst in het park ter identificatie gescand. Het aantal bezoeken wordt geregistreerd voor statistische doeleinden.

Online kaarten

Persoonsgegeven Dienstverlening
Voor- en achternaam Personalisering
Woonplaats, land Profilering
Telefoonnummer en /of Mobiele nummers (waar noodzakelijk) Contact opnemen
E-mailadres Contact opnemen
Ticketinformatie Globale analyses, personalisering

Wanneer je een entreeticket via onze website koopt, dan verwerken wij je gegevens om de reservering goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan het toesturen van je e-tickets en praktische communicatie rondom aankomst en bezoek. Jouw woonplaats en land gebruiken we op globaal niveau in onze herkomstanalyses.

Loyaliteitsprogramma’s, nieuwsbrief en klantportaal

Persoonsgegeven Dienstverlening
Voor- en achternaam Personalisering
E-mailadres Contact opnemen
Interesses Profilering
Gegevens over activiteiten op onze website Globale analyses
Gegevens surfgedrag Globale analyses
Gegevens klikgedrag Globale analyses, profilering

Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt je e-mailadres en naam gevraagd. Wanneer je je gegevens achterlaat om op de hoogte te blijven van GaiaZOO(dieren)nieuws en gepersonaliseerde aanbiedingen, houden we je hierover via een nieuwsbrief op de hoogte. Als je geen informatie meer wilt ontvangen dan kun je jezelf eenvoudig uitschrijven via de afmeldlink onderaan onze e-mails.

We streven ernaar onze communicatie zo interessant en persoonlijk mogelijk voor je te maken. Daarom is dit proces zoveel mogelijk gepersonaliseerd en is de inhoud afhankelijk van je voorkeuren en interesses. Deze gegevens kun je zelf eenvoudig aanpassen in het klantportaal. Daarnaast analyseren we het klikgedrag in onze nieuwsbrieven en op onze websites.

Reserveringen

Persoonsgegeven Dienstverlening
Voor- en achternaam Personalisering
Woonplaats, land Profilering
Telefoonnummer en/of Mobiele nummers (waar noodzakelijk) Contact opnemen
E-mailadres Contact opnemen
Ticketinformatie Globale analyses, personalisering

Wanneer je een reservering maakt, dan verwerken wij je gegevens om de reservering goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom aankomst en bezoek. Hierbij gebruiken we de persoonsgegevens die je opgeeft bij de reservering. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt.

Acties en promoties

Persoonsgegeven Dienstverlening
Voor- en achternaam Personalisering
Telefoonnummer en /of Mobiele nummers (waar noodzakelijk) Contact opnemen
E-mailadres Contact opnemen

GaiaZOO biedt regelmatig speciale acties, zoals spaaracties, prijsvragen of promoties aan, waar je aan kunt deelnemen. In sommige gevallen zullen wij vragen een formulier uit bijvoorbeeld een folder, advertentie of website in te vullen om mee te doen aan zo’n speciale actie. Wanneer je deelneemt aan een dergelijke actie, dan verwerkt GaiaZOO de door jou opgegeven persoonsgegevens om je deelname te registreren en/of te bevestigen. Zo wordt bepaald of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan je toe te sturen. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen GaiaZOO die zich bezighouden met deze acties, tenzij je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw gegevens voor onze loyaliteitsprogramma’s.

Vragen, klachten en opmerkingen

Persoonsgegeven Dienstverlening
Voor- en achternaam Personalisering
Adres, postcode, woonplaats, land (optioneel) Contact opnemen
Telefoonnummer en /of Mobiele nummers (optioneel) Contact opnemen
E-mailadres Contact opnemen

Wanneer je GaiaZOO een vraag stelt, een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, een formulier invult bij de kassa, via sociale media, via de website (contactformulier) of per post contact opneemt met GaiaZOO dan vragen wij jouw contactgegevens voor het afhandelen van de vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen GaiaZOO die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Sociale media

Op onze website staan knoppen waarmee je pagina’s kunt delen of promoten op sociale media. Het sociale netwerk heeft zelf de code aangeleverd voor deze knoppen. Deze code plaatst een cookie en hierover wordt meer informatie gegeven in ons cookie beleid.

Gevonden voorwerpen

Persoonsgegeven Dienstverlening
Voor- en achternaam Personalisering
Adres, postcode, woonplaats, land (optioneel) Contact opnemen
Telefoonnummer en /of Mobiele nummers (optioneel) Contact opnemen
E-mailadres Contact opnemen

Als je iets verliest in ons park, dan worden jouw gegevens geregistreerd zodat wij op het moment dat de spullen worden teruggevonden contact kunnen opnemen. Deze gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en maximaal 3 maanden bewaard.

Informatie die we over je verzamelen op basis van gebruik van onze website of app

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via je browser op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en ze zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik ervan. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de bezoekers van onze website, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. De exacte procedure verschilt echter per browser. Wij raden je ook aan de instructies te volgen en/of de helpfunctie van jouw browser te gebruiken om het gewenste cookiegedrag in te stellen. Het is mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. Lees hier meer over het cookie beleid.

Bijzondere gegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Hoelang we je gegevens bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor we deze gebruiken.

Gegevensgroep Bewaartermijn
Persoonsgegevens huidige abonnementhouders Tot verwijderverzoek.
Persoonsgegevens voorgaande abonnementhouders Tot 3 jaar na afloop van het laatste abonnement.
Persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven Tot 2 jaar na profiel-inactiviteit of tot verwijderverzoek.
Persoonsgegevens verkregen middels online kaartverkoop Tot 2 jaar na profiel-inactiviteit of tot verwijderverzoek.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

GaiaZOO neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Samen met onze IT partner hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat je gegevens goed worden beveiligd en uitsluitend voor specifieke doeleinden worden verwerkt.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

GaiaZOO verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GaiaZOO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Profilering

GaiaZOO kan gebruik maken van profilering. Profilering betekent het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel je in te delen in bepaalde interesse categorieën. Voor de opbouw van de profielen kunnen we gebruik maken van alle bovengenoemde gegevens met kenmerk profilering, zoals je woonplaats, interesses, klikgedrag in e-mails, leeftijd of bezoekfrequentie. Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop analyses uitgevoerd met als resultaat dat je in segment(en) terecht komt. Zo zorgt profilering ervoor dat de content van onze e-mails en onze aanbiedingen en advertenties beter bij je interesses aansluiten.
Profilering kan impact hebben op je privacy. Bijvoorbeeld als we op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan je hebben gekoppeld. Je kunt je altijd afmelden voor de verwerking profileren. Dit kun je doen door een e-mail te sturen aan privacy@GaiaZOO.nl.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, verbeteren of verwijderen?

Je kunt opvragen welke gegevens GaiaZOO over je heeft vastgelegd en waarvoor deze gebruikt worden en je kunt gegevens laten verwijderen door contact op te nemen via de contactgegevens die je onderaan dit document kunt vinden. Abonnementhouders van GaiaZOO kunnen via mijn.GaiaZOO.nl zelf gegevens wijzigen op onze website.
Elke nieuwsbrief van GaiaZOO bevat een afmeldlink waarmee je je kunt uitschrijven voor commerciele e-mails.

Inzage, correctie en recht van verzet

Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@GaiaZOO.nl. Wanneer het door GaiaZOO verstrekte overzicht onjuistheden bevat, gebruik dan ditzelfde e-mailadres om gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wij nemen je aanvraag na verificatie van je identiteit in behandeling.
Tevens kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. Je kunt hiervoor contact opnemen via deze link.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en onze andere dienstverlening. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 01-03-2022.

Vragen en feedback

Voor meer informatie over ons gebruik van je persoonlijke gegevens of je rechten op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming, kun je contact opnemen per mail via privacy@GaiaZOO.nl of een brief sturen naar:

GaiaZOO
Postbus 68
6460 AB Kerkrade

Telefoonnummer: 045-5676070.

Cookie beleid