BAERS
WITOOGEEND

Aythya baeri

ALLES OVER DE BAERS WITOOGEEND
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Minder dan 1.000

Er leven nog maar enkele honderden Baers witoogeenden in het wild. Hun leefgebied verdwijnt door drooglegging van meren en populaties worden verstoord. Via onderzoek en wetgeving proberen natuurorganisaties de Baers witoogeend te behouden.

Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of plant- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. De Baers witoogeend heeft de status ‘ernstig bedreigd’. Dat betekent dat het aantal Baers witoogeenden in de natuur sterk is afgenomen en dat de kans zeer groot is dat hij binnen 30 jaar uitsterft in het wild.

Eigenschappen van de Baers witoogeend

Icoon Savanna - Wit
Gebied
Taiga
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Meren, omringd door bos
Status
Ernstig bedreigd
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
20 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Omnivoor
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
700 gr
Icoon Grootte - Wit
Grootte
43 cm
Icoon Draagtijd zoogdieren - Wit
Broedtijd
25 dagen
Icoon Aantal jongen zoogdieren - Wit
Aantal eieren
5-14 eieren
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Kleine groepen, grote groepen in winter
Icoon Familie - Wit
Familie
Duikeenden

Leefgebied

De Baers witoogeend komt voor in meren met veel waterplanten en dichte oevervegetatie, omringd door bos.

Baers witoogeend zwemmend in GaiaZOO

Overdag zijn Baers witoogeenden druk in de weer met het zoeken naar voedsel. Ze kunnen tot 2m diep duiken en blijven soms wel 40 seconden onder water!

Diepe duik

Een partner kiezen

Na een lange trektocht vanuit hun overwinteringsgebied, begint het broedseizoen voor de Baers witoogeenden. Om de juiste partner te kiezen houden ze een korte baltsdans. Na de paring vertrekt het mannetje. Het vrouwtje bouwt het nest verscholen tussen oeverplanten en zorgt voor de eieren en de kuikens.

Baers witoogeenden in GaiaZOO

Het EAZA Ex situ Program (EEP) is een Europees managementprogramma voor (bedreigde) diersoorten. Binnen de EEP’s wisselen EAZA dierentuin hun dieren actief uit met elkaar. Zo kunnen we een genetisch gezonde populatie behouden. Daarnaast werken we ook samen op het gebied van educatie, onderzoek en natuurbehoud.

De Baers witoogeenden die in GaiaZOO leven zijn onderdeel van het Europees managementprogramma. De kuikens die uit het kruipen zijn erg belangrijk om een gezonde reserve populatie te behouden.

EEP | Managementprogramma

Kom je vandaag naar GaiaZOO?