Collega's, geen concurrenten

Collega's, geen concurrenten

GaiaZOO is lid van twee dierentuinverenigingen: de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) en de Europese dierentuin vereniging (EAZA). Bij deze laatste vereniging zijn meer dan 300 dierentuinen en aquaria, verspreid over Europa en ook daarbuiten, aangesloten. Ze werken nauw samen om onder andere fokprogramma’s zo goed mogelijk te beheren. Maar binnen deze vereniging werken dierentuinen ook op andere gebieden samen. Denk bijvoorbeeld aan educatie of natuurbescherming, maar ook kennisuitwisseling als het gaat om de optimale huisvesting van de dieren. Deze samenwerking is echt essentieel! Alleen doordat dierentuinen samenwerken kunnen we bezoekers laten genieten van al het bijzondere wat de natuur herbergt. Dierentuinen zijn dus eerder collega dan concurrent van elkaar.

Dieren zijn gratis

Dieren zijn gratis

De samenwerking tussen dierentuinen wordt misschien nog wel het meest duidelijk wanneer het aankomt op het uitwisselen van dieren. Waar je in de dierenwinkel een bedrag neerlegt voor je huisdier, hebben de leden van EAZA al zo’n 30 jaar geleden gezamenlijk besloten dit juist niet te doen. Als een dierentuindier van GaiaZOO naar een andere dierentuin verhuist, hoeft die daar dus geen geld voor te betalen. Een gorilla is daardoor dus eigenlijk net zoveel waard als een schildpad. Op die manier kunnen we samen de fokprogramma’s optimaal beheren en kunnen we al deze bijzondere diersoorten behouden. Ook is het erg belangrijk voor het welzijn van alle dierentuindieren.

Vogels in nood

Vogels in nood

Toen afgelopen januari in GaiaZOO drie volières het door extreme sneeuwval begaven, moesten we ineens tientallen vogels voor langere tijd onderbrengen. Juist op dit moment is de samenwerking tussen dierentuinen ontzettend belangrijk. Als curator van GaiaZOO heb ik meteen een noodkreet uitgezonden naar mijn collega’s van andere dierentuinen. “Wie kan een deel van onze vogels tijdelijk herbergen totdat hun volière herbouwd is?” Al snel kwamen de eerste positieve reacties binnen en konden we onze vogels tijdelijk ‘’uit logeren’’ sturen bij collega dierentuinen van de NVD. Dit geldt overigens alleen voor een deel van de vogels uit de  Taiga | Volière.

Mocht je binnenkort een keer een bezoek brengen aan bijvoorbeeld ZooParc Overloon zou je daar zomaar de vale gieren van GaiaZOO kunnen zien. Ook Burgers’ Zoo in Arnhem heeft vale gieren opgevangen. Bij ARTIS verblijven momenteel veel kleinere vogels, zoals de kluten, tureluurs maar ook de kleine torenvalk en Chinese zaagbek. Dankzij onze collega dierentuinen hebben al deze vogels dus een goede plek en toegewijde zorg; totdat de Taiga | Volière in GaiaZOO weer volledig hersteld is.

 

 

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO