EIKELMUIS

Eliomys quercinus

ALLES OVER DE EIKELMUIS
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

De laatste van Nederland…

De eikelmuis was bijna uitgestorven in Nederland. Rommelige hoekjes, oude bomen en beschutting verdwenen en daarmee ook de eikelmuis. Natuurorganisaties zetten zich in om het leefgebied te herstellen. Er worden speciale nestkasten opgehangen en struiken aangeplant. Ook worden eikelmuizen die in GaiaZOO geboren zijn, uitgezet in veilige natuurgebieden.

Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of plant- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. Wereldwijd gezien heeft de eikelmuis de status ‘kwetsbaar’. Op de Nederlandse Rode Lijst heeft de eikelmuis de status ‘ernstig bedreigd’.

Eigenschappen van de eikelmuis

Icoon Limburg - Wit
Gebied
Limburg
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Rommelig struikgewas
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
6 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Omnivoor (alleseter)
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
45-140 gr
Icoon Grootte - Wit
Grootte
10-17 cm, staart 9-15 cm
Icoon Draagtijd zoogdieren - Wit
Broedtijd
21-23 dagen
Icoon Aantal jongen zoogdieren - Wit
Aantal jongen
4-5 jongen
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Gemengde groep
Icoon Familie - Wit
Familie
Knaag-dieren

Leefgebied

Binnen Nederland komt de eikelmuis alleen in Zuid-Limburg voor. Ze leven in de dichte struiklaag van kalkrijke hellingbossen, maar ook in boomgaarden of kleinschalig agrarisch cultuurlandschap.

eikelmuis tussen het groen GaiaZOO

Geen echte muis?

Het klinkt misschien gek, maar een eikelmuis is geen muis! De eikelmuis behoort tot de familie van de slaapmuizen. Deze knaagdiergroep zit eigenlijk tussen de families van de muizen en de eekhoorns in. Hun sierlijke pluimstaart verraadt dit al een beetje. Eikelmuizen kunnen als de beste in struiken en bomen klauteren, dat maakt de verwantschap met eekhoorns nog duidelijker! Die staart is trouwens heel belangrijk voor het balanceren over takken.

Samen de eikelmuis helpen

Via een fok- en uitzet programma helpt GaiaZOO mee om de eikelmuis in de Zuid-Limburgse natuur te behouden. In het voorjaar worden de jonge eikelmuizen achter de schermen geboren. Ze groeien snel op en zijn binnen een paar weken zelfstandig. Samen met de Zoogdiervereniging zetten we de jonge eikelmuizen uit op de Bemelerberg in Zuid-Limburg.

Het is belangrijk om te weten hoe het deze dieren vergaat en in welke gebieden ze leven. Daarom voert de Zoogdiervereniging onderzoek uit. In 2022 kregen sommige eikelmuizen voor het eerst een zendertje. Daarmee kunnen onderzoekers ze volgen. Het Gaia Nature Fund, ARTIS en Dierenpark Amersfoort hebben geld ingezameld om dit onderzoek mogelijk te maken. Met de resultaten kunnen gebiedsbeheerders de juiste maatregelen treffen om nog meer geschikt leefgebied voor de eikelmuis te creëren.

Help zelf ook mee om bedreigde diersoorten te beschermen!

eikelmuis nestje in GaiaZOO

Eikelmuis polonaise

Jonge eikelmuizen worden meestal rond mei of juni geboren. Ze zijn dan helemaal kaal en blind. Maar na korte tijd verschijnt hun karakteristieke zwarte masker! Als ze één maand oud zijn maken ze de eerste tochtjes buiten het nest. Ze klimmen dan op de rug van hun moeder. Later lopen ze in een rij achter elkaar aan, en houden ze met hun mond de staart van hun voorganger vast. Als ze twee maanden oud zijn kunnen ze voor zichzelf zorgen.

Slaap lekker

Eikelmuizen slapen maar liefst een half jaar, van oktober tot april! Ze liggen samen met soortgenoten opgerold tot een bolletje in hun mostnest. De eikelmuis wordt tijdens de winterslaap alleen wakker om te plassen of wat te drinken. Om zo’n lange periode zonder voedsel door te komen, moeten eikelmuizen in het najaar een vetvoorraad aanleggen. Ze eten dan vooral zaden en bessen. Als ze in het voorjaar weer wakker worden gaan ze snel op zoek naar lekkere insecten!

eikelmuis nestje in GaiaZOO

Berichten over de eikelmuis

Kom je vandaag naar GaiaZOO?