Het gaat niet goed met de eikelmuis in Nederland en daarom staat 2022 in het teken van deze soort. De Zoogdiervereniging is gestart met een zenderonderzoek, waarmee beter duidelijk wordt hoe de eikelmuis zijn omgeving gebruikt. Met deze kennis kan het leefgebied optimaal ingericht worden. Alleen zo kan de ernstig bedreigde eikelmuis in Nederland behouden blijven. Onlangs is dit zeldzame knaagdier voor het eerst in het wild gefilmd.

Zenderonderzoek voor het meest bedreigde zoogdier van Nederland – de eikelmuis – van start

Zenderonderzoek

De populatie eikelmuizen is uiterst klein. De monitoringsronde van afgelopen maand bevestigde dit opnieuw. Dit onderstreept het belang van het zenderonderzoek. Met de kennis over hoe de eikelmuis zijn leefgebied gebruikt, kan het beter worden ingericht. Onderzoekers hebben daarom nu eikelmuizen uit GaiaZOO en uit het wild voorzien van radiozenders. Met ontvangers kunnen de 20 dieren op afstand worden gevolgd. Dit doen de onderzoekers van de Zoogdiervereniging samen met studenten van Wageningen Universiteit, HAS Den Bosch en Hogeschool van Hall Larenstein. Het onderzoek duurt een half jaar. In december, als de eikelmuizen in winterslaap zijn, worden de eerste resultaten verwacht.

eikelmuis onderzoek GaiaZOO

Gaia Nature Fund, de natuurbehoudstichting van GaiaZOO, DierenPark Amersfoort Wildlife Fund, Provincie Limburg, ARTIS en Zoogdiervereniging sponsoren het onderzoek. Als verlengde van het onderzoek riepen ze 2022 gezamenlijk uit tot Jaar van de Eikelmuis. Samen kunnen we deze iconische Zuid-Limburgse diersoort onder de aandacht brengen van het grote publiek en proberen we geld in te zamelen voor zijn bescherming.  “We zijn blij dat we dit onderzoek kunnen steunen, want het is belangrijk om de Nederlandse natuur dichtbij huis te beschermen”,  vertelt Tjerk ter Meulen, curator bij ARTIS. “Door dit onderzoek, kunnen we zicht krijgen op de manier van leven van dit knaagdier. De belangrijkste onderzoeksvraag is: hoe gebruikt de eikelmuis het landschap? We hopen bijvoorbeeld te weten te komen waar deze nacht actieve dieren overdag rusten, in wat voor soort struiken ze het meest naar eten zoeken, hoe groot hun leefgebied minimaal is en of ze veel gebruik maken van stapels stenen, houtstapels, dichte struiken, nestkasten en dassenburchten om in te schuilen. Allemaal belangrijke informatie die kan helpen om het landschap goed in te richten.“

Hoe gebruikt de eikelmuis het landschap?

Eikelmuisbeschermingsplan

Met de resultaten van het onderzoek willen de organisaties goede input leveren voor het verbeteren van het leefgebied. De hoop is namelijk dat er binnenkort maatregelen in Zuid-Limburg genomen kunnen worden vanuit het eikelmuisbeschermingsplan van Provincie Limburg. Het mooie is dat het mes aan twee kanten snijdt, want als je de bossen en het agrarisch gebied eikelmuisvriendelijk maakt, worden ook andere soorten, zoals de zeldzame geelbuikvuurpad, geholpen. In GaiaZOO leven sinds 2017 eikelmuizen. Dankzij het fokprogramma in gevangenschap, konden weer eikelmuizen terug naar de natuur worden gebracht.

Wil je weten hoe het met het onderzoek gaat en hoe je kan helpen met beschermen? Kijk dan op onze website over de eikelmuis en houd ook de socials in de gaten.

Help mee

Jaar van de eikelmuis 2022

De eikelmuis met zijn zwarte zorro-masker is het meest bedreigde zoogdier van Nederland. Hij is hier zelfs nog zeldzamer dan de reuzenpanda in China. Daarom hebben de Zoogdiervereniging, GaiaZOO en Dierenpark Amersfoort het jaar 2022 samen uitgeroepen tot Jaar van de eikelmuis!

eikelmuis onderzoek GaiaZOO