EUROPESE RIVIERKREEFT

Astacus astacus

ALLES OVER DE EUROPESE RIVIERKREEFT
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

De Europese rivierkreeft komt nog maar één plek voor in Nederland. Door de komst van exotische rivierkreeften, zoals de Amerikaanse rivierkreeft, is het aantal Europese rivierkreeft hard achteruitgegaan. Ze concurreren om leefgebied, maar ook exotische ziektes zoals de kreeftenpest hebben een grote impact gehad.

Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of plant- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. De Europese rivierkreeft heeft de status ‘kwetsbaar’ voor de wereldwijde populatie. In Nederland heeft de Europese rivierkreeft zelfs de status ‘ernstig bedreigd’. Het is de meest bedreigde diersoort van ons land!

De laatste van Nederland

Eigenschappen van de Europese rivierkreeft

Icoon Limburg - Wit
Gebied
Limburg
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
zoetwater
Status
Kwetsbaar
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
3-8 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Omnivoor (alleseter) – waterinsecten, wormen, mollusken, waterplanten
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
350 gr
Icoon Grootte - Wit
Grootte
12-16 cm
Icoon Draagtijd zoogdieren - Wit
Broedtijd
2-26 weken (grote verschillen afhankelijk van omstandigheden)
Icoon Aantal jongen zoogdieren - Wit
Aantal eitjes
100-400
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Solitair
Icoon Familie - Wit
Familie
Kreeften

Leefgebied

Europese rivierkreeften leven in zoet, zuurstofrijk water. Ze komen vooral voor in onvervuilde beken, meren en rivieren met voldoende beplanting als beschutting.

europese rivierkreeft met vissen in GaiaZOO

Schoonmaken

Vroeger kwamen er in Nederland veel Europese rivierkreeften voor. Ze vormen een belangrijke voedselbron voor roofvissen, maar ook voor otters en watervogels zoals aalscholvers. Op hun beurt helpen de kreeften mee bij het opruimen van het afval op de bodem van meren en rivieren. De gaten die ze graven als schuilplaats worden ook gebruikt door andere kleine waterbewoners!

het aquarium van de europese rivierkreeften in GaiaZOO

Verborgen in het duister

Omdat zoveel dieren op de Europese rivierkreeft jagen, houden ze zich overdag schuil in een holletje of tussen wortels en stenen. Deze omnivoren komen pas ’s avonds tevoorschijn om naar voedsel te zoeken. Dan zijn ze minder goed zichtbaar en zijn er ook minder roofdieren actief. Als ze niet ten prooi vallen, kunnen Europese rivierkreeften wel 15 jaar oud worden!

europese rivierkreeft in hol in GaiaZOO

Van oktober tot november zijn de Europese rivierkreeften druk in de weer, want het is paartijd! De vrouwtjes dragen 80 tot 200 bevruchtte eitjes gedurende 5 maanden mee onder hun staart. De eitjes komen rond mei uit. De jonge kreeften blijven dan nog een paar maanden onder de staart van hun moeder tot ze water groter zijn.

Onder moeders staart

Kom je vandaag naar GaiaZOO?