WALDRAPP IBIS

Geronticus eremita

ALLES OVER DE WALDRAPP IBIS
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Volgen met zenders

Door intensieve landbouw en overbegrazing is er minder leefgebied en voedsel te vinden in het natuurlijk leefgebied van de ibissen. Het zenderen van Waldrapp ibissen helpt onderzoekers om belangrijke gebieden in kaart te brengen en te beschermen. Ook zijn Waldrapp ibissen vanuit dierentuinen (waaronder GaiaZOO) uitgezet in veilige natuurgebieden. 
 
Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of plant- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. De Waldrapp ibis heeft de status ‘bedreigd’. Dat betekent dat hun aantal in de natuur sterk is afgenomen en dat de kans groot is dat hij binnen 30 jaar uitsterft in het wild als er geen beschermingsmaatregelen worden genomen.

Volgen met zenders

Eigenschappen van de Waldrapp ibis

Icoon Taiga - Wit
Gebied
Taiga
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Berg -gebieden
Status
Bedreigd
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
25 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Omnivoor
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
1,2 kg
Icoon Grootte - Wit
Grootte
75 cm
Icoon Broedtijd draagtijd vogels - Wit
Broedtijd
24-28 dagen
Icoon Aantal jongen vogels - Wit
Aantal eieren
2-4 eieren
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Gemengde groep
Icoon Familie - Wit
Familie
Ibissen en lepelaars

Leefgebied

Waldrapp ibissen leven vooral in droge, rotsachtige berggebieden met kort gras. Ze broeden in kolonies op rotswanden en hellingen.

Leefgebied

Vanuit GaiaZOO naar Spanje!

Sinds 2016 steunen we de kwetsbare, wilde populatie Waldrapp ibissen in Marokko via het Gaia Nature Fund. Speciale rangers beschermen de ibissen dagelijks tegen verstorende menselijke activiteiten. Onderzoekers volgen de ontwikkelingen in de populatie op de voet. In combinatie met educatie aan de bevolking groeit het aantal Waldrapp ibissen in Marokko nu gestaag.  

De populatie Waldrapp ibissen in Spanje was lange tijd uitgestorven. Om het aantal wilde Waldrapp ibissen te vergroten zijn daar veilige gebieden geselecteerd voor herintroductie. Om hier aan bij te dragen zijn in maart 2021 vier jonge Waldrapp ibissen uit GaiaZOO vertrokken naar Spanje. Zij leven hier nu in de vrije natuur! Het GNF financierde het transport van de jonge Waldrapp ibissen naar Spanje. 

Het vrouwtje bepaalt

Tijdens het broedseizoen in februari tot april, blijven koppels Waldrapp ibissen trouw aan elkaar. De mannetjes bouwen het nest van twijgen en bladeren op steile kliffen, ver weg van roofdieren. Het vrouwtje bepaald of het nest goed genoeg is. Als een koppel is gevormd begroeten de ibissen elkaar met zachte geluiden en maken een buiging. Ze kunnen ook met hun lange nekveren communiceren. Als Waldrapp ibissen enthousiast zijn, zetten ze deze rechtop! 

Het vrouwtje bepaalt

EEP | Managementprogramma

Het EAZA Ex situ Program (EEP) is een Europees managementprogramma voor (bedreigde) diersoorten. Binnen de EEP’s wisselen EAZA dierentuin hun dieren actief uit met elkaar. Zo kunnen we een genetisch gezonde populatie behouden. Daarnaast werken we ook samen op het gebied van educatie, onderzoek en natuurbehoud 

De Waldrapp ibissen die in GaiaZOO leven zijn onderdeel van het Europees managementprogramma. In 2021 zijn vier Waldrapp ibissen vanuit GaiaZOO uitgezet in veilige natuurgebieden in Spanje. Uitzet is niet voor elke bedreigde diersoort mogelijk. Eerst moeten de gevaren waardoor een soort bedreigd is worden verholpen.

EEP | Managementprogramma

Lange vlucht

Waldrapibissen maken twee keer per jaar een lange trektocht van hun broedgebied, naar het overwinteringsgebied. Als echte kolonie vogels blijven ze ook tijdens deze trektocht bij elkaar. In een  groep zijn ze minder kwetsbaar en worden roofdieren eerder opgemerkt. Waldrapp ibissen hebben een aparte roep die ze laten horen als er gevaar dreigt. Dit klinkt als een soort droge hoest.   
à Close up van een Waldrapp ibis  

Lange vlucht

Andere dieren uit de Taiga

Wil je weten welke dieren er nog meer in het bied Taiga wonen?

Kom je vandaag naar GaiaZOO?