ZOMER TORTEL

Streptopelia turtur

ALLES OVER DE ZOMERTORTEL
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

De zomertortel is de kleinste duif van Nederland én het is ook de enige duivensoort van ons land die migreert! In het najaar trekken ze naar West-Afrika in het voorjaar keren ze terug naar de noordelijk gelegen broedgebieden. Hun zachte gekoer is daarom alleen in het voorjaar en de zomer in Nederland te horen. 

Eigenschappen van de zomertortel

Icoon Taiga - Wit
Gebied
Taiga
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Bosranden
Status
Kwetsbaar
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
13 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Herbivoor
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
150g
Icoon Grootte - Wit
Grootte
26 cm
Icoon Broedtijd draagtijd vogels - Wit
Broedtijd
14 dagen
Icoon Aantal jongen vogels - Wit
Aantal eieren
1-2 eieren
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Groepen
Icoon Familie - Wit
Familie
Duiven

Leefgebied

Zomertortels broeden vooral in bosranden en zoeken naar voedsel op akkers en weilanden met veel kruidenvegetatie.

Leefgebied

Sterke vleugels

Dankzij hun sterke vliegspieren kunnen zomertortels bijna verticaal opstijgen! Als er gevaar dreigt kunnen ze zich zo snel uit de voeten maken. Het mannetje doet dit ook tijdens de balts. Eenmaal in de lucht, laat hij zich daarna in cirkels naar beneden glijden. Zomertortels zijn duidelijk te herkennen aan de zwart witte strepen in hun nek. 

Sterke vleugels

Beschermingsplan

Het aantal zomertortels neemt nog steeds af. Dat komt vooral door intensivering van landbouw en jacht. In Europa is daarom een beschermingsplan in het leven geroepen. Natuurorganisaties pleiten voor meer natuurrijke landbouw, onderzoek en betere wetgeving. 

Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of plant- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. De zomertortel heeft de status ‘kwetsbaar’. Dat betekent dat hun aantal sterk achteruit gaat en de soort het risico loopt om bedreigd te worden. 

Beschermingsplan

Kom een kijkje nemen bij onze zomertortel!

Andere dieren uit de Taiga

Wil je weten welke dieren er nog meer in het bied Taiga wonen?