SCHOLEKSTER

Haematopus ostralegus

ALLES OVER DE SCHOLEKSTER
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Beitel

De 9cm lange snavel van de scholekster groeit hard, maar slijt ook snel. In de zomer blijft de snavel scherp, omdat hij wormen en emelten uit de zachte grond eet. In de winter is de snavel juist bot. Hij gebruikt hem dan als beitel om schelpen open te pikken. Als dit niet lukt hebben ze ook andere technieken. Dit kan per scholekster verschillen!

Beitel

Eigenschappen van de scholekster

Icoon Taiga - Wit
Gebied
Taiga
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Kustgebied
Status
Gevoelig
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
40 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Schelpdier
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
620g
Icoon Grootte - Wit
Grootte
42 cm
Icoon Broedtijd draagtijd vogels - Wit
Broedtijd
27 dagen
Icoon Aantal jongen vogels - Wit
Aantal eieren
2-4 eieren
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Koppels of groep
Icoon Familie - Wit
Familie
Steltloper -achtigen

Leefgebied

Scholeksters zijn wijdverspreid en komen voor in Europa, Afrika en Azië. Ze leven vooral langs kustgebieden, boerenland en in polders. Ook broeden ze steeds vaker in de buurt van bebouwing. De scholeksters die in het binnenland broeden trekken in de winter naar zuidelijk gelegen gebieden. Vogels die langs de kustgebieden leven, overwinteren meestal in grote groepen langs de Waddenzee.

Leefgebied

Wist je dat scholeksters… Doen alsof zij gewond zijn om roofdieren weg te lokken?

Beschermende ouders

Tijdens het broedseizoen beschermen scholeksters hun territorium fel tegen andere koppels en indringers. Het nest is niet meer dan een klein kuiltje in de grond. Het mannetje draait een aantal kuiltjes zodat het vrouwtje kan kiezen waar ze haar 2 tot 4 eieren legt. Beide ouders broeden op de eieren. Wanneer een roofdier in de buurt van het nest komt, doet de scholekster net of hij gewond is om hem weg te lokken. Als het roofdier op afstand is vliegt hij snel weg.

Beschermende ouders

Nestvlieder

Wanneer scholekster kuikens uit het ei kruipen verlaten ze dezelfde dag het nest: dit wordt een nestvlieder genoemd. Anders dan bij de meeste weidevogels voeren scholeksters hun jongen. De kuikens hoeven dus niet zelf op zoek te gaan naar eten! De kuikens zijn goed te onderscheiden van hun ouders, want ze zijn heel anders gekleurd. Door het grijze verenkleed met zwarte vlekken vallen ze bijna niet op!

Nestvlieder

Hulp voor scholeksters

Sinds 1985 gaat het aantal scholeksters hard achteruit. Door intensieve landbouw zijn er minder insecten, waardoor er weinig voedsel te vinden is voor de kuikens. In de winter hebben de volwassen vogels te kampen met voedselgebrek door overbevissing van mosselbanken in het Waddengebied. Natuurorganisaties creëren samen met boeren meer ruimte voor kruidenrijke graslanden en biodiversiteit! Ook wordt er onderzoek gedaan naar de beste maatregelen om de overwinteringsgebieden van de scholekster beter te beschermen.

Wist je dat je zelf ook kunt helpen om de scholekster in Nederland te beschermen via onderzoek? Je kunt meedoen met verschillende projecten, bijvoorbeeld het tellen van scholeksters of hun nesten.

Hulp voor scholeksters

Kom een kijkje nemen bij onze scholekster

Andere dieren uit de Taiga

Wil je weten welke dieren er nog meer in het bied Taiga wonen?