GEELBUIKVUURPAD

Bombina variegata

ALLES OVER DE GEELBUIKVUURPAD
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Zuid-Limburgse pad

De geelbuikvuurpad komt binnen Nederland alleen in Zuid-Limburg voor. Op warme zomerdagen kun je hun melodieuze gekwaak horen. Ze hebben geen kwaakblaas, waardoor hun roep niet heel luid is. Als ze in het water liggen te zonnen zijn te herkennen aan hun bruine tot olijfkleurige huid en de hartvormige pupil.  

Zuid-Limburgse pad

Eigenschappen van de geelbuikvuurpad

Icoon Taiga - Wit
Gebied
Taiga
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Groeves
Status
Ernstig bedreigd
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
23 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Carnivoor
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
10 gr
Icoon Grootte - Wit
Grootte
4,5 cm
Icoon Broedtijd draagtijd vogels - Wit
Aantal eieren
Tot 130 eieren
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Solitair
Icoon Familie - Wit
Familie
Amfibieën 

Leefgebied

De geelbuikvuurpad is een warmte minnend soort. Ze leven in de buurt van overstromingszones van rivieren, natte graslanden en in cultuurgebieden zoals groeves. Om zich voort te planten gebruiken ze tijdelijke poelen, maar ze hebben ook sterk begroeide wateren nodig om buiten de voortplanting te verblijven.  

Leefgebied

Giftig?

Het is duidelijke te zien waar de geelbuikvuurpad zijn naam aan dankt. Ze hebben een fel geel vlekkenpatroon op hun buik. Bij jonge dieren is de kleur nog niet zo fel als bij volwassenen. Elke geelbuikvuurpad heeft een uniek vlekkenpatroon. De kleur is een waarschuwing voor roofdieren: ‘Pas op, ik ben giftig!’. Hoewel het gif heel vies smaakt en kan irriteren bij open wondjes is het niet dodelijk voor mens of dier. Maar het is wel een goed verdedigingsmechanisme!  

Op het land vertonen geelbuikvuurpadden een bijzondere afweerhouding. Ze trekken hierbij hun rug hol en de pootjes omhoog waar de felgele waarschuwingskleuren op hun zijkanten te zien zijn. Deze houding kan enkele minuten duren.  

Paddenvisjes

De paartijd van geelbuikvuurpadden loopt van april tot augustus. Ze leggen hun eitjes in ondiepe, tijdelijke poelen. Omdat dit water snel opwarmt, ontwikkelen de paddenvisjes heel snel. Ze zijn volgroeid voordat het water is verdampt. In het najaar gaan zowel de volwassen als jonge dieren in winterslaap. Ze kruipen dan weg tussen stenige hellingen of onder de grond in de buurt van het water. 

Paddenvisjes

Uitzet & herstel

Verlies van leefgebied is één van de grootste bedreigingen voor de ernstig bedreigde geelbuikvuurpad. Daarom zetten natuurorganisaties zich in om bestaande leefgebieden te herstellen en met elkaar te verbinden. Op geschikte locaties worden geelbuikvuurpadden uitgezet. Ook wordt er onderzoek gedaan naar hun aantallen en zijn speciale waterbassins ontwikkelt om de geelbuikvuurpadden te helpen. Een voorbeeld hiervan is in GaiaZOO te zien bij het verblijf.

Ook de Hollandse landgeiten uit GaiaZOO helpen deze bedreigde soort. Zij zijn uitgezet in gebieden waar deze pad in het wild leeft. Hun graasgedrag helpt om de begroeiing laag te houden. Dat is precies wat geelbuikvuurpadden prettig vinden!  

Kom een kijkje nemen bij onze geelbuikvuurpad