KORENWOLF

Cricetus cricetus  

ALLES OVER DE KORENWOLF
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Zuid-Limburgs zoogdier

De korenwolf is één van de meest bedreigde diersoorten van ons land. Ze worden ook wel gewone- of Europese hamster genoemd. Zijn bijnaam ‘korenwolf’ kreeg hij lang geleden in Limburg, waar hij koren-woofwerd genoemd. Het Limburgse woord ‘woof’ betekent inhalig. Dit werd in het Nederlands omgevormd tot ‘wolf’ waardoor de naam korenwolf is ontstaan. Aan het einde van de winter kan een korenwolf namelijk wel 6 kilo voedsel verzamelen (hamsteren) in zijn burcht! Er zijn zelfs voorraden gevonden van wel 15 kilo.

Eigenschappen van de korenwolf

Icoon Limburg - Wit
Gebied
Limburg
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Agrarisch gebied
Status
Ernstig bedreigd
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
2 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Omnivoor (alleseter)
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
500 gr
Icoon Grootte - Wit
Grootte
30 cm
Icoon Draagtijd zoogdieren - Wit
Draagtijd
19 dagen
Icoon Aantal jongen zoogdieren - Wit
Aantal jongen
4-12 jongen
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Solitair
Icoon Familie - Wit
Familie
Knaag-dieren

Leefgebied

Korenwolven leven in gebieden met steppes, graslanden en op landbouwgronden met gewassen zoals graan of luzerne. Binnen Nederland komt de korenwolf alleen in Zuid-Limburg voor 

Ondergronds leven

Korenwolven leven vooral in hun zelf gegraven burcht (gangenstelsel) onder de grond. Hier zijn ze veilig voor roofdieren zoals de vos en buizerd. Meestal zijn de burchten 1m diep. Maar sommige korenwolven graven tot wel 2m de grond in! De burcht heeft allemaal gangen en kamers: een kamer om te slapen, eentje voor zijn voedselvoorraad en een kamer met een ‘toilet’. Ook de jongen komen hier ter wereld.

Een halfjaar slapen

Tijdens de wintermaanden groeit er geen graan op de Zuid-Limburgse akkers en insecten kruipen weg. Voor de korenwolf is er in de winter dus weinig te eten. Daarom legt hij in de zomer en herfst een wintervoorraad aan in zijn burcht. Rond november, maakt de korenwolf zich klaar voor zijn winterslaap. De meeste korenwolven slapen een paar dagen achter elkaar en worden dan wakker om van hun voorraad te eten. Ergens tussen februari en mei is hun winterslaap voorbij.

korenwolf in het stro GaiaZOO

GaiaZOO helpt!

Achter de schermen in GaiaZOO leven zo’n 150 korenwolven. In het voorjaar worden er via het fokprogramma jonge korenwolven geboren. Deze jonge korenwolven groeien snel op en zijn binnen een paar weken zelfstandig. Samen met de Zoogdiervereniging zet GaiaZOO de jonge dieren uit in de hamsterreservaten in Zuid-Limburg. Sommige korenwolven krijgen een zendertje. Daarmee kunnen onderzoekers ze volgen. Zo weten ze waar ze naartoe lopen, in welke burcht ze leven en wanneer ze in winterslaap gaan. Met deze gegevens kunnen de onderzoekers de korenwolven beter beschermen en de hamsterreservaten zo inrichten dat de korenwolven zich er thuis blijven voelen. 

eikelmuis nestje in GaiaZOO

In actie voor de korenwolf

In 2002 was de korenwolf nagenoeg uitgestorven in Nederland. Ook wereldwijd gaat de soort hard achteruit. Intensivering van de landbouw en klimaatverandering zorgen ervoor dat er minder voedsel en beschutting beschikbaar is. Onderzoekers, natuurorganisaties en overheden werken samen om de soort in de natuur te behouden. Korenwolven die in GaiaZOO geboren zijn, worden uitgezet in veilige natuurgebieden in Zuid-Limburg, België en Duitsland.   

Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of plant- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. Wereldwijd gezien heeft de eikelmuis de status ‘kwetsbaar’. Op de Nederlandse Rode Lijst heeft de eikelmuis de status ‘ernstig bedreigd’.   

Kom je vandaag naar GaiaZOO?