Natuurlijk herstel waterloop

Datum: 27 oktober 2017

Tussen het Limburgse deel van GaiaZOO en het verblijf van de otters en nertsen, liggen van nature twee poeltjes. Eind vorige eeuw inventariseerde de plaatselijke IVN afdeling nog regelmatig welke soorten er leefden. GaiaZOO heeft deze poelen altijd in de oude staat gelaten, om zo vrij baan te geven voor de natuurlijke waterloop. Het is echter ook een natuurlijk proces, dat water na verloop van tijd dicht slibt en verandert tot land. De afgelopen jaren was deze overgang duidelijk zichtbaar. Verscholen tussen het overtollige riet en opgeschoten wilgen en elzen waren nog regelmatig watersoorten als de waterhoen en ijsvogel te horen.

Waterpoel oktober 2017

 

 

 

 

 

 

Om de schoonheid van de natuurlijke poelen terug te krijgen, heeft GaiaZOO de Bosgroep in de arm geslagen om de poelen op een verantwoorde wijze uit te baggeren. De ecologen van de Bosgroep hebben een inventarisatie gedaan van het leven in en om de poelen. Eind oktober gingen speciale water- en bagger-graafmachines aan de slag om het woekerende riet en een overmaat aan modder te verwijderen. Ook werden diverse (omgevallen) bomen die rond de poelen stonden verwijderd. De stammen zijn terug geplaatst als natuurlijke dammen. Want zoals het een Limburgse bronbeek betaamt, stroomt het beekje een helling omlaag. Onderaan komt het bronbeekje uit in het verblijf van de rode panda’s, kleine zwanen en bergeenden; om vanaf daar naar de kasteelgracht van Erenstein en de Anstelerbeek door te stromen.

Het najaar is de meest geschikte periode in het jaar om dergelijke werkzaamheden te doen. Vogels broeden niet meer en amfibieën zijn nog grotendeels op het land. Zij gaan pas bij temperaturen onder de tien graden richting het water, om zich voor de koude winter in de beschermende modder op de waterbodem terug te trekken. Het slib is bovendien elders op het terrein van GaiaZOO opgeslagen, zodat de dieren die erin zaten daar verder kunnen leven of een nieuwe schuilplaats kunnen zoeken.

Voor het oog lijkt het een totale kaalslag. Maar in het resterende slib op de waterbodem blijven tal van plantenzaden en (larven en eieren van) waterdiertjes achter. In het voorjaar zullen de poelen dus weer geheel tot leven komen en als groen decor fungeren van het nieuw te bouwen Limburghuis. Dankzij het dieper gemaakte water is de leefomgeving voor ijsvogel en waterhoen bovendien zeker gesteld. Via de speciale website Gaia.waarneming.nl kunnen alle bijzondere waarnemingen van dier- en plantensoorten in en rond de poelen dan weer gedocumenteerd worden.

Deel deze pagina
Tickets reserveer hier

Het laatste nieuws uit GaiaZOO

Rode panda

Geen dag is hetzelfde als je met dieren werkt. Wil jij op de hoogte blijven van het wel en wee van de dieren in GaiaZOO?

Volg het nieuws! >

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO