RUSSISCHE STEUR

Acipenser gueldenstaedtii

ALLES OVER DE RUSSISCHE STEUR
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Een dam te ver

Alle steuren ter wereld worden bedreigd. Door de aanleg van dammen is 70% van de voortplantingswateren van Russische steuren verdwenen. Ze hebben steeds minder plekken om te kunnen paaien en eieren te leggen. Ook wordt er veel op steuren gevist om caviaar (eitjes) te oogsten.  

Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of plant- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. De Russische steur heeft de status ‘ernstig bedreigd’. Dat betekent dat hun aantal in de natuur sterk is afgenomen en dat de kans zeer groot is dat de soort binnen 30 jaar uitsterft in het wild. 

Een dam te ver

Eigenschappen van de Russische steur

Icoon Limburg - Wit
Gebied
Limburg
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Zeekusten
Status
Ernstig bedreigd
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
48 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Carnivoor
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
65-115 kg
Icoon Grootte - Wit
Grootte
2,5 m
Icoon Broedtijd draagtijd vogels - Wit
Aantal eieren
Duizenden
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Solitair
Icoon Familie - Wit
Familie
Steur-achtigen

Leefgebied

Russische steuren leven zowel in zoet- als in zoutwater. In snelstromende rivieren verplaatsen ze zich vooral via de bodem.

Leefgebied

Een partner kiezen

In het voorjaar trekken steuren de rivieren op om zich voort te planten. Hierbij kunnen ze honderden kilometers afleggen! Ze paaien in diepe en snelstromende delen op een bodem van grind en steen. Mannetjes nemen elke twee jaar deel aan de voortplanting, vrouwtjes maar elke vier jaar! Deze langzaam groeiende vissen nemen pas deel aan het paaien als ze ongeveer 13 jaar oud zijn. 

Brakwater

Wanneer de jonge steuren een paar jaar oud zijn, zwemmen ze richting riviermondingen. Hier komt zoet- en zoutwater samen en ontstaat brakwater. Vanuit daar zwermen ze uit over kustwateren. Met hun gevoelige bekdraden zoeken ze naar kreeftachtigen, wormen en schelpdieren. 

Brakwater

Kom je vandaag naar GaiaZOO?