Jaarverslag duurzaamheid 2021

De bedrijfsvoering van GaiaZOO is opgedeeld in drie takken: Dier, Park en Gast. Elke pijler heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en disciplines. Binnen elke pijler is duurzaamheid doorgevoerd. Dit varieert van duurzame inkoop en logistiek voor mens en dier, communicatie, horeca aanbod, shop, energie en (nieuw)bouw.

 

Om duurzaamheid en bijbehorende doelstellingen te borgen, is een GreenTeam opgericht, onder leiding van de manager Park. Dit bestaat uit leden van verschillende disciplines uit de dierentuin. De doelstellingen zijn vastgesteld in een concrete MVO actielijst voor de korte en lange termijn. Bewaking van de uitvoering, implementatie en handhaving hiervan is de verantwoordelijkheid van het GreenTeam.

 

Bij de uitvoering en toepassing van duurzaamheidsdoelen laten we ons adviseren door experts. maken Steeds maken we bewuste keuzes en zoeken een balans tussen mensen, milieu en resultaat (People, Planet, Profit). Daarnaast hanteren we de checklist van de Green Key Gold certificering. Sinds 2018 dragen wij met trots deze hoogst haalbare gouden variant van dit internationaal erkende keurmerk voor de vrijetijdsector.

 

In 2021 hebben we op allerlei vlakken van onze bedrijfsvoering veel duurzame stappen gezet. In dit jaarverslag vind je deze beknopt terug.

Geloven in GROEN

GaiaZOO gelooft in groen. Het spreekt dan ook voor zich dat we alleen groene stroom inkopen en ons gasverbruik zoveel mogelijk beperken. De CO2 uitstoot hiervan compenseren we bovendien middels de aanplant van bomen in het gold standard gecertificeerd Smart Forest project in Bolivia. Net zo vanzelfsprekend gaan we bewust om met afval en wordt meer dan de helft daarvan hergebruikt of in wel 30 aparte stromen gerecycled. We maken onze bezoekers hiervan bewust via de milieustations in de ZOO. Middels sensoren, drukknoppen en zeefjes op de kranen wordt ook het waterverbruik beperkt.

 

Graag zetten we echter ook extra stappen om nog duurzamer te kunnen opereren. Zo hebben we ons ten doel gesteld om in 2030  compleet gasloos te opereren. Daarom krijgen nieuwe gebouwen geen eigen gasgestookte CV-installatie en verwarmen we dierverblijven waar mogelijk met infrarood panelen.

 

We vinden het daarnaast belangrijk om ook onze leveranciers mee te nemen in onze verduurzaming. We gaan met hen in gesprek over duurzame alternatieven, wat op korte termijn zal leiden tot een park breed duurzaam inkoopbeleid. Een mooi voorbeeld hiervan is onze werkkleding. Die is getoetst aan duurzaamheid, wordt onder de juiste arbeidsomstandigheden gefabriceerd en door goede leveringsafspraken over aantallen wordt verspilling van kleding tot een minimum beperkt.

GaiaZOO nog GROENER

 • De verlichting van onder andere het gorillagebouw, antilopenstal en de shop is vervangen voor duurzame LED. Dit betrof in totaal 78 lampen wat 1525 kWh per jaar bespaart.
 • 10 oplaadpalen voor elektrische auto’s geplaatst op de bezoekersparkeerplaats.
 • Op limburgHUIS is behoorlijk wat kWh stroom opgewekt met zonnepanelen.
 • 25 gekapte bomen zijn verzaagd tot bouwhout.
 • In de technische ruimten van restaurant Acacia, de DinoDome en neushoornstal zijn de warmwater appendages en bochten voorzien van isolatie.
 • Waar nodig zijn duurzame LED schermen en beamers aangeschaft.
 • Waterbesparing door de aanleg van een bufferbassin met biofilter bij de flamingo-volière.
 • Nieuw speelelement gemaakt van onbehandeld hout.
 • Lokale productie van de groenten en wilgentakken voor de dieren (ca 50% van totaal).

Natuur behouden

Het Gaia Nature Fund, de natuurbehoudstichting van GaiaZOO, biedt sinds 2005 financiële steun aan diverse projecten ter bescherming van bedreigde diersoorten. In 2021 heeft GNF flink aan de weg getimmerd. Zowel ver weg als dichtbij:

 

 • In totaal is € 127.760 gedoneerd aan bedreigde diersoorten.
 • We helpen de bergbongo in Kenia door educatie aan de lokale bevolking. Donatie in 2021: € 10.000,-
 • Met onze steun kan het leefgebied van de kleine flamingo in Zuid-Afrika gezond blijven. Donatie in 2021: € 8.640,-
 • We leren kinderen dat de berberaap in de natuur thuishoort… Donatie in 2021: € 17.500,-

 

 • Er is een speciale GNF FaceBook pagina opgericht.
 • Er zijn donatiemodules ontwikkeld om van afstand kleine bijdragen te ontvangen.
 • Maar liefst 742 abonnementhouders werden Ambassadeurs van de Natuur - totaal € 11.130,-
 • Mobiele telefoons en cartridges ingezameld en gerecycled – goed voor bijna € 1.000,- voor de bescherming van gorilla’s.
 • Samen met natuurorganisaties hebben we 143 korenwolven en 46 eikelmuizen uitgezet in de Limburgse natuur.
 • Samen met Stichting Limburg Bloeit Op! hebben we in de ZOO 3 bloemstroken aangelegd voor insecten en vogels.
 • In het restaurant hebben we 28 informatiebordjes over het nut van insecten opgehangen.
 • Event Nachtdieren BioBlitz georganiseerd voor 70 bezoekers
 • Lezing over de Europese otter gegeven.

Verantwoord genieten

In 2021 hebben we enkele grote stappen gezet om onze horeca nog duurzamer te maken, naast alles wat we al deden.

 

 • We gebruiken geen PETflessen meer maar glazen flesjes
 • We serveren CO2 neutraal en biologisch geproduceerde wijn uit Voerendaal. De wijngaard is bovendien ingericht als een biodivers natuurgebied.
 • Dankzij de nieuwe elektrische frituurwand, waardoorminder (vervuilend) gas verbruikt wordt, frituren we nu nóg verantwoorder.
 • Met onze leveranciers hebben we ervoor gezorgd dat we veel minder plastic verpakkingen gebruiken.
 • De disposables worden nu door een bedrijf uit Kerkrade gemaakt.

Maatschappelijk betrokken

Naast alles wat we standaard doen, hebben we in 2021 diverse extra activiteiten gedaan voor en met mensen uit de directe omgeving van GaiaZOO.

 

 • 20 vrijwilligers uit de regio hebben een Social Sofa gemaakt voor het nieuwe Pampa gebied in de ZOO. Dezelfde personen hebben met onze bezoekers een mozaïeken condor gemaakt.
 • Presentatie over duurzaam GaiaZOO voor het management van DSM.
 • Samenwerking met en ontwikkeling van lessen voor Martin Buber, het nieuwe middelbare school initiatief van gemeente Kerkrade.
 • Initiatief genomen en voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een lespakket voor Kerkraadse basisscholen van Movare.

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO