Poep, het kans
ons een hoop
vertellen

Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Alle diersoorten hebben unieke poep. Een gezonde, stevige drol van een hoefdier ziet er heel anders uit dan een drol van een roofdier of primaat. Poep is heel belangrijk in de dierenwereld. Het zit boordenvol informatie. Maar… dierenpoep kan ons van alles vertellen!

Waar komt poep vandaan?

Waar komt poep vandaan?

Poep bestaat uit onverteerde voedselresten. In het maagdarmstelsel worden voedingstoffen en water uit het voedsel gehaald. De resten die overblijven, worden in de endeldarm omgevormd tot drollen. Verkeerd of slecht voedsel kan dit proces in de war gooien. Hierdoor kan een dier ziek worden of diarree krijgen. Gezonde en juiste voeding is dus heel belangrijk. Daarom heeft elke diersoort in GaiaZOO een eigen dieet en mag je de dieren niet voeren.

Poeppraat

Poeppraat

Een drol op de juiste plek laat allerlei informatie achter. Veel diersoorten die in uitgestrekte gebieden leven, communiceren onderling via poep. Vaste poepplekken geven bijvoorbeeld de grenzen aan van een territorium en zijn een waarschuwing voor indringers.

Voor dieren die alleen leven, zoals de Europese Lynx, is poep ook belangrijk om een partner te vinden. Aan de geur kunnen ze herkennen of de boodschapper een mannetje of vrouwtje is en of de ander klaar is om te paren. Poep bevat dus heel veel belangrijke informatie voor dieren!

Poep & onderzoek

Poep & onderzoek

Dierverzorgers kunnen vaak snel zien of de ontlasting van een dier afwijkend is, maar waardoor dat komt is niet altijd direct duidelijk. Poeponderzoek is daarom heel belangrijk. Niet alleen voor de gezondheid van de dieren,  maar ook om bedreigde dieren te beschermen!   

 

Poepcontrole

Poepcontrole

In GaiaZOO houden we de gezondheid van de dieren goed in de gaten. Daarom wordt de poep van  alle dieren minimaal twee keer per jaar preventief gecontroleerd op parasieten en wormen. Maar tijdens het uitmesten van verblijven controleren de dierverzorgers de ontlasting ook dagelijks. Als een dier plots afwijkende ontlasting heeft, zoals diarree, wordt dit extra onderzocht.  

Hoe onderzoek je poep?

Hoe onderzoek je poep?

Om de mest te kunnen onderzoeken, halen de dierverzorgers met een speciaal poepschepje een klein beetje poep uit de binnenkant van de drol. Ze brengen het in een potje naar de onderzoeksruimte. Daar wordt het vermengd met een vloeistof. Hierdoor gaan eventuele eitjes van wormen drijven. De eitjes ‘plakken’ tegen een glaasje dat onder de microscoop wordt gelegd. Dankzij de sterke vergroting is te zien of er eitjes in zitten, hoeveel het er zijn en of er andere parasieten in de poep aanwezig zijn. Voor uitgebreid onderzoek wordt de poep soms ook opgestuurd naar het laboratorium.  

Hulp voor bedreigde dieren!

Hulp voor bedreigde dieren!

In het wild kunnen bedreigde dieren soms erg moeilijk te vinden zijn, omdat ze in onherbergzame gebieden leven. Onderzoek door te observeren is dan niet mogelijk. Gelukkig laten dieren altijd een spoor achter waar onderzoekers wel iets mee kunnen: poep!  

 

Dwergnijlpaard

Niemand weet hoeveel dwergnijlpaarden er zijn. Nóg minder weten we over de verdeling van mannetjes en vrouwtjes. In Nederland worden daarom honden getraind met poep van dwergnijlpaarden uit dierentuinen (waaronder GaiaZOO). Zij leren het verschil tussen man en vrouw te ruiken. Zo kunnen ze uiteindelijk samples uit het wild onderzoeken!

Dwergnijlpaard

Zonparkiet

In 2017 heeft GaiaZOO binnen Europese dierentuinen een onderzoek opgestart om genetisch materiaal van zonparkieten te analyseren. Dit wordt vergeleken met dat van hun soortgenoten in het wild. Hiervoor verzamelen dorpelingen poep en veren van wilde zonparkieten in Guyana. De belangrijke genetische informatie kan ook gebruikt worden om meer te leren over de leefwijze van zonparkieten.  

Zonparkiet

Laatste blogs en nieuwsberichten