Vrienden van het Gaia Nature Fund

Vrienden van het Gaia Nature Fund dragen de natuur een warm hart toe. Middels hun lidmaat-schap, leveren de Vrienden een belangrijke financiële bijdrage aan de bescherming van de be-dreigde verwanten van diersoorten die ook in GaiaZOO leven. De Vriendenclub van het GNF is op-gericht door het onafhankelijke bestuur van het Gaia Nature Fund.

Vrienden van het Gaia Nature Fund dragen de natuur een warm hart toe. Middels hun lidmaatschap, leveren de Vrienden een belangrijke financiële bijdrage aan de bescherming van de bedreigde verwanten van diersoorten die ook in GaiaZOO leven. De Vriendenclub van het GNF is opgericht door het onafhankelijke bestuur van het Gaia Nature Fund.

Natuurlijk netwerken

Natuurlijk netwerken

De Vriendenclub van het Gaia Nature Fund bestaat uit bedrijfsleiders en directies van verschillende bedrijfssectoren in (Zuid-)Limburg. Per jaar wordt een B2B bijeenkomst voor de Vrienden organiseerd, waarbij de stand van zaken van het GNF gepresenteerd wordt. Dit is tevens een belangrijk contact moment op bedrijfsmatig vlak. Natuurlijk zijn ook particulieren van harte welkom als Vriend van het GNF!

De lidmaatschapskosten voor Vrienden van het Gaia Nature Fund bedragen € 365,25 p.p. / jaar

Wat krijgt u daar voor terug:

  • 1x jaarkaart GaiaZOO (persoonsgebonden)
  • 10x vrijkaart GaiaZOO (voor relaties of medewerkers)
  • gratis deelname B2B lezing/lunch in GaiaZOO

Het lidmaatschap voor de Vrienden van het Gaia Nature Fund is persoonsgebonden.

Bent u overtuigd? Klik dan hier om u aan te melden als Vriend van het Gaia Nature Fund

 

 

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO