045 567 60 70
Tijdens kantooruren

ANBI

(Staat voor: Algemeen Nut Beoogde Instelling)


gnf2

Het Gaia Nature Fund is de natuurbeschermingsstichting van GaiaZOO. Het GNF levert financiële bijdragen aan diverse bedreigde diersoorten verspreid over de vier leefgebieden van GaiaZOO (Limburg, Taiga, Savanna, Rainforest). Het GNF is voor haar inkomsten mede afhankelijk van giften. Dankzij de ANBI-status (Algemeen Nut beogende Instelling), zijn schenkingen en giften aan GNF vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Een gift aan het GNF komt dus volledig ten goede aan de natuur!

Het RSIN/fiscaal nummer van het Gaia Nature Fund is 8147 85 669.
 

Doneren

Voor donaties aan een ANBI-instelling als het Gaia Nature Fund hanteert de belastingdienst aantrekkelijke regels. Eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar voor het belastbare inkomen (op  belastingdienst vindt u meer informatie over). Periodieke giften zijn zelfs geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting (de voorwaarden vindt u in dit document van de belastingdienst). Door het ingevulde formulier aan het Gaia Nature Fund te sturen, kunnen wij u helpen om de schenking in gang te zetten.

Doneren aan Gaia Nature Fund kan door een gift over te maken op onderstaande rekening:

Stichting Gaia Nature Fund
Brughofweg 27
6468 PB Kerkrade
Netherlands

IBAN NL68 RABO 0145 5195 89
BIC: RABONL2U

Meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan contact op via  gaianaturefund@gaiazoo.nl  of vul het contactformulier in.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Overige informatie

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO