Nieuwe huisstijl voor GaiaZOO. Het doorvoeren van alle huisstijlelementen vergt veel tijd. Dat geldt vooral voor onze website. Voor het einde van het jaar staat onze nieuwe website online. Houd het in de gaten! Lees meer.

Strepen tellen voor de bergzebra

De Hartmann bergzebra leeft in erg droge en rotsachtige gebieden in Namibië. Het grootste deel daarvan is omheind, beschermd gebied. Daardoor kunnen de zebra’s bij extreme droogte niet meer naar andere gebieden trekken. Dat heeft ertoe bijgedragen dat er nog slechts enkele honderden bergzebra’s over zijn. Sinds 2005 zet het Mountain Zebra Project in Namibië zich in voor de bescherming van deze kwetsbare zebrasoort. Hoe? Door strepen te tellen en waterpoelen aan te leggen. Het GNF steunt dit project sinds 2017. Totale bijdrage € 7.492,-

Versnipperd leefgebied

Versnipperd leefgebied

Vroeger was het leefgebied van de Hartmann’s bergzebra opgedeeld in vier subpopulaties verspreid over zuidelijk Zuid-Afrika, Namibië en Angola. Tegenwoordig leven ze alleen nog in enkele beschermde natuurgebieden in Namibië. Door de omheiningen rondom natuurgebieden kunnen veel diersoorten hun natuurlijke trek niet meer vertonen. Dat is niet alleen belangrijk voor het betrekken van vruchtbare, waterrijke gebieden, maar ook de uitwisseling van zebra’s uit verschillende populaties. Bij kleine aantallen, kan de genetische diversiteit, en daarmee de overleving van de soort op de langere termijn, in gevaar komen.

In de afbeelding is het verschil te zien tussen het verspreidingsgebied van vroeger en nu.

 

Vee en boeren

Vee en boeren

Water is in Namibië een schaars goed. In de droogte proberen vele veeboeren het hoofd boven water te houden. Zij zien de bergzebra’s niet als kwetsbare wilde dieren, maar als concurrent van hun vee; als consumenten van hetzelfde gras en hetzelfde water… Als de zebra’s op boerenland komen, bestaat dan ook de kans dat ze geschoten worden. Om begrip te kweken en draagvlak te vergroten, praat het Mountain Zebra Project met de lokale boeren.

Strepen tellen

Strepen tellen

Elke zebra heeft een uniek strepenpatroon. Professor Gossling ontwikkelde een computerprogramma waarmee hij op basis van foto’s elke zebra kan identificeren. Om zoveel mogelijk zebra’s in kaart te brengen, heeft hij verspreid in het leefgebied diverse cameravallen opgesteld bij waterpoelen. De bergzebra’s moeten immers dagelijks water drinken. Dankzij het programma kan professor Gossling individuele zebra’s volgen.

Cameravallen zijn duur en ze worden regelmatig beschadigd door hyena’s en bavianen…. De bijdrage van het GNF gaat daarom voor een groot deel naar aanschaf en onderhoud van deze camera’s. Professor Gossling heeft echter een creatieve manier gevonden om zijn bereik te vergroten. In Etosha National Park komen jaarlijks vele duizenden internationale toeristen. Ook daar leven Hartmann bergzebra’s. Hij roept deze bezoekers op om hun zebra-foto’s met hem te delen, zodat hij daar ook zonder cameravallen strepen kan tellen!

 

Resultaten

De foto’s van de cameravallen geven naast de individuele ook inzicht in de groepsgrootte en -samenstelling; laten zien of er uitwisseling tussen groepen plaatsvindt en hoe de fysieke gesteldheid van individuele zebra’s is. Dankzij deze informatie kan Dr. Gossling de overheid van Namibië informeren welke maatregelen getroffen moeten worden om de Hartmann bergzebra te beschermen. Bijvoorbeeld door het aanleggen of verbeteren van waterpoelen, of verbindingen tussen leefgebieden.

€15.492
Van het €5.500 doel.
Resultaten

Zebra’s beschermen in Corona-tijd

Professor Morris Gosling, werkzaam aan de Universiteit van Newcastle en grondlegger van het Mountain Zebra Project in Nambië, vertelt hoe zijn onderzoek naar bergzebra’s beïnvloed is door Corona. (tekst vertaald in het Nederlands).

Zebra’s beschermen in Corona-tijd

Prof. Morris Gosling | Institute for Sustainability, University of Newcastle; and Mountain Zebra Project, Namibia Nature Foundation. Mei 2020.

 

De corona pandemie en de bijkomende maatregelen hebben grote impact op onze vooruitzichten om veldwerk uit te voeren. Dit geldt eigenlijk voor alle projecten waarbij je in de praktijk aan de slag moet om bedreigde soorten te beschermen. Ik werk momenteel vanuit Engeland en ben bezig met een lange termijn onderzoek waarbij we de Hartmann bergzebra populatie in Namibië monitoren. Normaal gesproken bezoek ik Namibië twee keer per jaar voor een veldonderzoek van 6 weken, waarbij we een netwerk van cameravallen controleren in beschermde gebieden en onderzoek in het veld uitvoeren. De foto’s van de cameravallen worden gebruikt om individuele zebra’s te kunnen monitoren en helpen bij het uitbreiden van onze database van de populatie; informatie die van groot belang is voor populatie management.

 

Ik had gepland om in mei en juni van dit jaar naar Namibië te vertrekken, maar in plaats daarvan zit ik achter mijn computerscherm om foto’s en andere informatie te verwerken die ik doorgestuurd krijg van onze Namibische medewerkers. Dit werkt tot op zekere hoogte, maar mijn excursies om de camera’s te onderhouden en te verplaatsen en het uitvoeren van veldwerk en observaties moet ik voor nu even opzij leggen.

 

Ik maak me ook veel zorgen over de huidige gebeurtenissen in Namibië en de potentiële gevolgen voor de Hartmann bergzebra. Namibië heeft tot dusver de ergste aspecten van de pandemie kunnen ontlopen. Er zijn slechts 16 gevallen van Covid-19 bekend en gelukkig is er tot nu toe nog niemand overleden. Maar de Namibische economie is grotendeels afhankelijk van wildlife toerisme waarvan de meeste bezoekers uit Zuid-Afrika, Europa en de USA komen. Reizen vanuit deze landen zijn nog grotendeels beperkt toegestaan door de maatregelen. Namibië gaat momenteel van een lockdown naar een tweede fase waarin internationaal toerisme wordt aangemoedigd, maar dit heeft slechts een kleine impact. De inkomsten uit het internationale toerisme zullen in 2020 met zekerheid enorm afnemen en het duur van deze afname zal niet afhangen van wat er in Namibië gebeurt, maar van de ontwikkelingen in de andere landen waar de meeste toeristen vandaan komen.

 

 In deze kritieke tijd is het van groot belang om de populatie Hartmann bergzebra’s strak in de gaten te houden, momenteel kan dit alleen worden gedaan door lokale medewerkers die de camera’s controleren en ons van andere informatie voorzien over de dieren en hun leefgebied. Dit project heeft zijn eigen uitdagingen, met daarbij nu ook extra kosten omdat de lokale medewerkers moeten reizen om de camera’s en SD-kaarten te vervangen, voordat ze de data naar mij kunnen sturen. 

 

Ik heb veel geluk dat GaiaZOO via het Gaia Nature Fund zo vrijgevig is geweest om deze kosten te vergoeden. Het is een perfect voorbeeld van hoe een goede dierentuin kan helpen bij het behoud van bedreigde diersoorten in het wild, zelfs in tijden waarin hun eigen situatie onder druk staat door de maatregelen die genomen zijn om de pandemie onder controle te houden.

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO