Bedreiging

Versnipperd leefgebied

Hartmann Bergzebra’s leven overwegend in beschermde gebieden. Een groot deel daarvan is omheind, waardoor de zebra’s hun natuurlijke trek niet meer kunnen vertonen. Bij droogte kunnen de zebra’s daardoor niet bij waterpoelen komen. Ook kan voedselschaarste hierdoor een probleem vormen. Bovendien kunnen de zebra’s van verschillende subpopulaties niet meer onderling uitwisselen. Lokale boeren zien de zebra’s daarnaast als concurrent van hun vee. Als de zebra’s op boerenland komen, bestaat dan ook de kans dat ze geschoten worden. 

Verspreidingsgebied

Vroeger was het leefgebied van Hartmann’s opgedeeld in vier subpopulaties verspreid over zuidelijk zuid Afrika, Namibië en Angola. Tegenwoordig leven ze alleen nog in enkele beschermde natuurgebieden in Namibië. In de afbeelding is het verschil te zien tussen het verspreidingsgebied van vroeger en nu.

Verspreidings gebied

Cameravallen

Cameravallen kunnen dankzij een sensor foto’s maken zonder dat daar een fotograaf aan te pas komt. Veel natuuronderzoekers en –beschermers gebruiken deze techniek om de aanwezigheid van zeldzame dieren vast te kunnen leggen. In het geval van de Hartmann bergzebra worden de cameravallen doorgaans bij waterpoelen geplaatst. Zebra’s zijn immers afhankelijk van water en daarom is daar de trefkans het grootst.

Omdat elke zebra een uniek strepenpatroon heeft, kunnen onderzoekers op de foto’s niet alleen zien hoeveel of hoe vaak er zebra’s bij elke poel zijn, maar ook om welke individuen het gaat. Dit is belangrijk om individuele dieren of groepen te kunnen volgen. Zo kunnen de onderzoekers aan de lichaamsconditie zien hoe het met de dieren gaat en ook hoe de groep zich verplaatst. 

Cameraval 1
Cameraval 2
Cameraval 3

Resultaten

Dankzij de donatie van het Gaia Nature Fund heeft het Mountain Zebra Project (Namibië) zeven cameravallen en een GPS-apparaat gekocht. Zo kunnen de onderzoekers het aantal zebra's en hun verblijflocaties nog beter in kaart brengen. Met de resultaten/foto's kunnen de natuurbeschermers betere maatregelen treffen om de soort te beschermen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld bepalen hoeveel waterbehoefte er is en of er extra water voorzien moet worden. Ook kunnen ze lichaamsconditie van de individuele zebra's in de gaten houden om te zien hoe het met de dieren gaat. 

 

Naast onderzoek, richt het Mountain Zebra Project zich ook op de bezoekers van de natuurparken. 

€5500
Van het €5500 doel.
Resultaten

Het beschermen van belangrijke strepen

Door: Prof. Morris Gosling | Mountain Zebra Project

Mountain Zebra Project

Ondanks dat bergzebra's in woenstijnachtige gebieden leven, zijn ze afhankelijk van water en moeten ze elke dag drinken. Hierdoor ontstaat de mogelijk voor ons om alle dieren te identificeren door cameravallen bij drinkplaatsen te installeren. Zelf werk ik in verschillende gebieden in Namibië en bestudeer en vergelijk ik de verschillende bergzebra populaties. In de meeste gebieden heb ik een netwerk van cameravallen geplaatst. Deze moeten allemaal regelmatig worden bezocht om de foto's te kunnen downloaden en resultaten te kunnen analyseren.

 

Jammer genoeg zijn de camera's erg duur en ondanks inspanningen om ze te beschermen in metalen boxen, worden ze vaak beschadigd door hyena's en bavianen. Het vervangen en repareren van camera's is een kostbaar onderdeel van het project. De donatie van het Gaia Nature Fund was enorm welkom en waardevol. Alle gedoneerde camera's zijn ondertussen geplaatst en verzameling belangrijke data die bijdragen het het behoud en de beschermind van dit facinerende en charismatische wilde dier.

 

Prof. Morris Gosling

Institute for Sustainability, University of Newcastle; and Mountain Zebra Project, Namibia Nature Foundation.

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO