Nieuwe huisstijl voor GaiaZOO. Het doorvoeren van alle huisstijlelementen vergt veel tijd. Dat geldt vooral voor onze website. Voor het einde van het jaar staat onze nieuwe website online. Houd het in de gaten! Lees meer.

Aandacht voor mangabeys in Ghana

Het Opper-Guinee regenwoud in west Afrika is een van de meest diverse en soortenrijke gebieden ter wereld. Het regenwoud verdwijnt echter zienderogen. De snel groeiende houtkap - zowel legaal als illegaal - zijn hiervan de belangrijkste oorzaak, evenals het verbouwen van cacao, palm olie en illegale mijnbouw. Ook komen er steeds meer mensen in het gebied wonen. WAPCA (West African Primate Conservation and Action) beschermt sinds 2011 vier bedreigde apensoorten die alleen in dit regenwoud leven.

 

Het Gaia Nature Fund is sinds 2013 vaste donateur van WAPCA. Dankzij dergelijke vaste donaties kan WAPCA haar belangrijke beschermingswerk blijven doen, samen met én ook voor de lokale bevolking. Totale bijdrage vanuit GNF € 22.500,-

 

www.wapca.org

Aandacht voor apen

Aandacht voor apen

WAPCA is actief in Ghana en Ivoorkust. Ze ontfermt zich over de ernstig bedreigde witbaardfranjeaap,  miss Waldrons rode franjeaap en deRoloway meerkat en de bedreigde witkruin mangabey. Zij vallen alle vier onder de 25 meest bedreigde apensoorten wereldwijd. Om de aantallen van deze zeldzame apen veilig te stellen, vangt WAPCA verwonde apen op en zet deze waar mogelijk weer uit in de natuur. Ook is er een programma om deze apen in gevangenschap te kweken. Daarnaast voert WAPCA onderzoek uit aan (het leefgebied van) de apen.

De witkruin mangabey is nauw verwant aan de kuif mangabey uit GaiaZOO.

Samen werken en leren

Om haar doel te bereiken, werkt WAPCA nauw samen met de lokale bevolking en overheden. In de dierentuin van Accra leert WAPCA de bezoekers over de rol van dierentuinen, het belang van dierwelzijn en de bescherming van apen en natuurbehoud in het algemeen. Maar ook de rol die mensen daar zelf in kunnen hebben. De witkruin mangabey is hierbij een perfect voorbeeld, aangezien deze soort extreem gevoelig is voor afname van het leefgebied en toename van (de activiteiten van) de menselijke bevolking. In Accra zoo is tevens een kweekcentrum opgericht waar bedreigde, verweesde primaten worden opgevangen en gekweekt. Hierbij is een samenwerking en uitwisseling met het Europese dierentuinen opgestart, om zo de genetische diversiteit in beide gevangen populaties te kunnen waarborgen. In het bosreservaat in Noord Ghana krijgen deze apen bovendien de ruimte om te verwilderen. Onderzoek moet uitwijzen of deze dieren op termijn weer terug kunnen naar de natuur.

Samen werken en leren

Gemeenschappen worden uitgenodigd om op een leuke wijze samen zorg te dragen voor hun leefomgeving, zo worden bijvoorbeeld competities opgezet voor opruim acties, workshop georganiseerd hoe je plastic kunt hergebruiken en gezamenlijk bomen gekweekt. Zo worden alle lagen van de bevolking betrokken en geïnspireerd om zelf ook een bijdrage te leveren. Deze gezamenlijke inspanningen werpen niet alleen vruchten af voor de vier sleutelsoorten. Het hele leefgebied profiteert ervan; inclusief de talloze bijzondere planten, vogels en zoogdieren die er ook leven.

Alternatieve inkomsten

Alternatieve inkomsten

De lokale bevolking is ook in deze regio niet rijk bedeeld. Daarom is WAPCA een samenwerking aangegaan met enkele grote, biologische landbouwbedrijven. Tientallen kleine boeren die kokosolie of cacao produceerden hebben inmiddels een training doorlopen om over te stappen naar een biologische werkwijze. Daardoor krijgen ze niet alleen een hogere prijs voor hun oogst, maar zijn ze zeker gesteld van een afnemer. Om de betrokkenheid nog verder te vergroten, zijn tevens tientallen vrouwen opgeleid tot het verwerken van de kokosnoten. Veel mensen uit diverse gemeenschappen profiteren van deze aanpak, waardoor de druk op het regenwoud afneemt.

Boswachters

WAPCA heeft speciale Forest Patrol teams in het leven geroepen en lokale bewoners opgeleid tot toezichthouder. Zo kunnen illegale praktijken in de bossen zoals (illegale) houtkap en jacht vroegtijdig worden opgespoord en worden zelfs partijen gezaagd hout en kettingzagen in beslag genomen en arrestaties verricht. Ook zorgen deze teams voor herbebossing van kwetsbare delen van het woud en noteren ze tijdens hun patrouilles welke en hoeveel apen ze zien.

Boswachters
Biodiversiteit hotspot

Biodiversiteit hotspot

Een grote variatie aan soorten is belangrijk voor een flexibel en evenwichtig ecosysteem. We noemen dit ‘biodiversiteit’. Een biodiversiteit hotspot is een gebied met een hoge variatie aan soorten. De IUCN (Internationale Unie voor Natuurbehoud) heeft het Opper Guinee regenwoud in de top 25 van de biodiversiteit hotspots geplaatst. Gezamenlijk beslaan deze hotspots slechts 1,4% van het aardoppervlak, terwijl maar liefst 60% van alle planten en diersoorten ervan afhankelijk is… . In deze hotspots leven namelijk bijna 2.000 zeldzame dieren en planten die nergens anders ter wereld voorkomen.

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO