Afrikaanse wilde
honden project

Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Op zondag 19 februari j.l., werd aan de oprichter van het Painted Dog Conservation Project (Zimbabwe), Gregory Rasmussen, een bedrag van € 5.000 overhandigd door directeur Wim Verberkmoes van GaiaPark. Met dit bedrag kan de organisatie haar activiteiten voor de bescherming van de Afrikaanse wilde hond voortzetten.

De overhandiging vond plaats na afloop van een lezing in GaiaPark over de Painted Dog Conservation en de Afrikaanse wilde hond in Zimbabwe. Deze lezing werd gegeven door Hanny Verberkmoes, die vanuit haar werkzaamheden in Safaripark Beekse Bergen al jarenlang nauw betrokken is bij het project. Gregory Rasmussen beantwoorde aan het eind van de lezing een aantal vragen van geïnteresseerde toehoorders.

Halverwege de vorige eeuw verdwenen Afrikaanse wilde honden in rap tempo uit grote delen van hun verspreidingsgebied. Dit kwam vooral door toename van het aantal mensen en daarmee gepaard gaande menselijke activiteiten: boeren zagen hen als een bedreiging voor hun vee, en er werden zelfs premies uitgeloofd voor het doden van wilde honden. Ook vielen er veel verkeersslachtoffers. Painted Dog Conservation is opgericht om de achteruitgang van de Afrikaanse wilde hond terug te dringen. Speerpunten van de organisatie zijn naast wetenschappelijk onderzoek naar de natuurlijke levenswijze en doodsoorzaken, actieve bescherming zoals het plaatsen van waarschuwende verkeersborden langs wegen en het oprichten van anti-stropers teams die strikken verwijderen. Zo wordt ook de locale bevolking bij de natuurbeschermingsactiviteiten betrokken. Ook natuureducatie is een belangrijke doelstelling van Painted Dog Conservation. Zimbabwaanse schoolkinderen uit steden worden in contact gebracht met de rijke natuur, zodat zij de bescherming daarvan straks zullen voortzetten. Painted Dog Conservation heeft in de afgelopen 10 jaar al erg veel succes gehad met haar activiteiten. Het aantal Afrikaanse wilde honden steeg in die periode van nog slechts 300 tot nu weer bijna 1.000 exemplaren.

Bij de officiële opening van GaiaPark, op 1 juni 2005, werd een natuurbehoudfonds opgericht. Dit fonds kreeg de naam van oprichter en bedenker van GaiaPark – het Dr. Leobert de Boer Nature Conservation Trust. Als u een rondleiding door één van de GaiaPark gidsen boekt, betaalt u daarvoor € 1,- p.p. extra. Dit geld gaat rechtstreeks naar het natuurbehoudfonds. Ook ontvangt GaiaPark regelmatig donaties van particulieren of bedrijven ten behoeve van de natuurbehoudprojecten die GaiaPark ondersteunt.

Laatste blogs en nieuwsberichten