Algemene
voorwaarden
abonnement

Versie GZMCL30919-abonnement

Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Deze Algemene Voorwaarden Abonnement zijn van toepassing op de aanschaf en het gebruik van een GaiaZOO abonnement. Naast deze Algemene Voorwaarden Abonnement is ook het ZOOreglement van toepassing.

Gebruik

  • Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Breng het abonnement bij elk bezoek mee. Bij de entree dien je je abonnement persoonlijk te overhandigen aan de gastheer of gastvrouw. Hij/zij controleert of je pas geldig is en aan de hand van de foto op het abonnement of je daadwerkelijk de abonnementhouder bent.
  • Indien de abonnementhouder de abonnementspas vergeten is geeft GaiaZOO toegang nadat je je hebt gemeld.
  • Kinderen tot 3 jaar mogen het park gratis bezoeken op vertoon van een ‘abonnement voor de allerkleinsten’. Dit abonnement is geldig tot aan hun derde verjaardag en is verkrijgbaar bij de GaiaZOO kassa.

Voordelen

Als abonnementhouder profiteer je van enkele voordelen, welke terug te vinden zijn op mijn.GaiaZOO.nl.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle voordelen.

  • Kortingen zijn enkel geldig in combinatie met een betaald abonnement (niet met het gratis ‘abonnement voor de allerkleinsten’).
  • Kortingen zijn enkel geldig op vertoon van de abonnementspas.
  • Voor kortingen bij externe partijen dient ook het jaarlijkse voordeelboekje getoond te worden.
  • Kortingen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of anderzijds inwisselbaar.
  • Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
  • Voor alle kortingen geldt dat er geen restitutie plaatsvindt op reeds aangekochte tickets en gemaakte reserveringen. Eventuele aanvullende voorwaarden zijn per voordeel terug te vinden op mijn.GaiaZOO.nl. Per kalenderjaar kunnen de voordelen wijzigen.

Foto op je abonnement

Als bij visuele controle blijkt dat je op de foto niet duidelijk herkenbaar bent heeft de gastheer of gastvrouw de bevoegdheid je te vragen een nieuwe foto te laten maken bij de Bezoekersservice. De abonnementspas wordt in dit geval door de gastheer of gastvrouw ingenomen.

Abonnementen gestolen/verloren

Bij verlies of diefstal van je abonnement kun je eenmalig gratis een duplicaatabonnement aanvragen bij de Bezoekersservice. Bij de eerste keer is dit gratis maar bij een volgend voorval wordt er per pas een bedrag van € 6,- in rekening gebracht.

Betaling

Uitgangspunt bij aanschaf van een GaiaZOO abonnement is het vooruit betalen van het gehele bedrag. De abonnementstarieven kunnen jaarlijks wijzigen. Voor de actuele tarieven ga naar GaiaZOO.nl/prijzen-tijden.

Geldigheid van het abonnement

Éénmalig voor de periode van 1 jaar direct bij aanschaf en/of verlenging betaald per pin, contante betaling, of iDeal. Een nieuw abonnement is 365 dagen geldig vanaf de dag van aanschaf en niet tussentijds opzegbaar. Een verlenging is alleen mogelijk bij een nog actief abonnement. Er wordt uitgegaan van een respijt periode van één maand na afloop van het abonnement.

Overlijden

Bij het overlijden van een abonnementhouder bestaat er de mogelijkheid om het geldige abonnement over te dragen aan een nieuwe abonnementhouder. Hiertoe moet schriftelijk* (post of e-mail) een verzoek worden ingediend t.a.v. de Bezoekersservice.

Wijzigen van abonnementsgegevens

Voor adreswijzigingen, het toevoegen van nieuwe gezinsleden en andere wijzigingen ga je naar mijn.GaiaZOO.nl. Hier kan een profiel worden aangemaakt die je toegang geeft tot je abonnementsgegevens.

Oneigenlijk gebruik van het abonnement

GaiaZOO behoudt zich het recht voor de abonnementsovereenkomst tussentijds, met onmiddellijke ingang en zonder terugbetaling te blokkeren indien daartoe een redelijke grond bestaat. Die redelijke grond bestaat o.a. uit als de abonnementhouder de abonnementspas door een daartoe onbevoegde derde laat gebruiken en indien de abonnementhouder zich – ondanks ten minste één aanmaning daartoe – niet aan de parkregels houdt.

Privacy Statement

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden door GaiaZOO uitsluitend gebruikt zoals beschreven in de Privacyverklaring welke te vinden is op www.gaiazoo.nl/privacy-policy/.

Overig

In situaties waarin deze Algemene Voorwaarden Abonnement niet voorzien, is uitsluitend de Directie van GaiaZOO bevoegd om te beslissen en te handelen.

Op deze Algemene Voorwaarden Abonnement en alle daarop gebaseerde geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

*GaiaZOO, Postbus 68, 6460 AB Kerkrade. E-mail: info@GaiaZOO.nl.