Zilverrug Makula
overleden

Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Hoewel alle dieren in GaiaZOO ons even dierbaar zijn, doet het ons bijzonder veel verdriet jullie mede te moeten delen dat onze zilverrug Makula vandaag is overleden. Hij kampte de laatste jaren met hartfalen en vermoedelijk is dat ook de doodsoorzaak. Nadat de andere gorilla’s de tijd hebben gekregen om afscheid te nemen, zal hij voor sectie naar de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht worden gebracht..

Met een leeftijd van 31 jaar was hij de onbetwiste leider van de Westelijke laaglandgorilla’s in de Kerkraadse dierentuin. Als bewoner van het eerste uur was zijn markante verschijning voor velen een hoogtepunt van een bezoek aan GaiaZOO. Zoals het een goede zilverrug betaamt, had hij een streng, maar rechtvaardig karakter. In de ruim 16 jaar die hij in GaiaZOO leefde op het grote eiland dat de gorilla’s delen met kuifmangabeys, verwekte hij bij diverse gorillavrouwen nageslacht en vormde zo een bijdrage aan het internationale fokprogramma van deze ernstig bedreigde diersoort. Omdat de zilverrug een belangrijke rol speelt binnen een gorillagroep, zal zijn afwezigheid ongetwijfeld effect hebben op de dynamiek binnen de groep. De komende maanden houden we de ontwikkelingen daarom nauwlettend in de gaten. Afhankelijk daarvan zal in overleg met de coördinator van het fokprogramma voor Westelijke laaglandgorilla’s naar een geschikte oplossing worden gezocht.

Dit is een zwarte dag voor GaiaZOO en voor de vele bezoekers die Makula in hun hart hadden gesloten. Onze bijzondere steun en dank gaat uit naar zijn verzorgers die deze stoere gorillaman jarenlang met toewijding hebben verzorgd.

 

Laatste blogs en nieuwsberichten