Nieuwe giraffendeur in gebruik

Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Sinds kort is er een tweede (schuif)deur bijgekomen in de giraffenstal. Deze schuifdeur komt uit op het giraffenperk en zorgt ervoor dat de giraffen jaarrond meer van het verblijf tot hun beschikking hebben.

Hoe?

De dieren kunnen met dank aan deze verandering zelf kiezen of ze binnen of buiten willen staan en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt!

Nieuwe giraffendeur

Laatste blogs en nieuwsberichten