Nieuwe huisstijl voor GaiaZOO. Het doorvoeren van alle huisstijlelementen vergt veel tijd. Dat geldt vooral voor onze website. Voor het einde van het jaar staat onze nieuwe website online. Houd het in de gaten! Lees meer.

Vraag 1

1. Speuren

Zoek de dieren die je op de foto’s ziet en ontdek hun verhaal.

Antwoord:
Als je goed rond speurt in limburgHUIS kun je alle dieren die het zoekboek staan vinden. Was het jou gelukt? Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dieren te ontdekken! Had je deze kleine veldmuis ook gezien? Hij verstopt zich heel goed voor de vos die vlak bij hem zit!

2. Bosmuis

Zie je de bosmuis waar de wilde kat op loert?

Antwoord: Als wilde katten op jacht gaan, sluipen ze stilletjes door het struikgewas en dan bespringen ze hun prooien. De bosmuis die vlak bij de wilde kat zit, is een lekker hapje voor hem! De wilde kat die opgezet in limburgHUIS staat, werd doodgereden vlak bij Vaals. Onderzoekers bekeken zijn maaginhoud. Er zaten maar liefst negen muizen in: 2 grote bosmuizen, 5 gewone bosmuizen, 1 dwergmuis en 1 veldmuis. Dit is een teken dat er voldoende prooien zijn voor wilde katten in Limburg.

Bosmuis
Vraag 3

3. Vos

Welke vogel in limburgHUIS zou de vos wel willen verschalken?

Antwoord: Vossen zijn alleseters. Ze eten wat hen ‘voor de voeten komt’. Vaak zijn dat ook vruchten, aas of ander makkelijk te vergaren voedsel. Maar even zo vaak jagen vossen op knaagdieren, konijnen, of grondvogels. De fazant is er daar een van. Heb je de fazanten ontdekt bij de (parende) edelhert-skeletten in limburgHUIS.

 

4. Amfibieën

In de maquette zie je replica’s van allerlei koudbloedige dieren die in en rond Limburgse wateren leven. Zet onder elk silhouet de naam van de diersoort.

Antwoord:
1. Beekprik
2. Alpen watersalamander
3. Rugstreeppad
4. Geelbuik vuurpad
5. Vroedmeesterpad

 

Veel van de replica’s zijn amfibieën. Wat betekent het woord amfibie…?

Antwoord:Het woord amfibie komt uit het grieks “Amfi-bios” en dat betekent ‘dubell levend’. Amfibieën zijn dieren die deels op het land en deels in het water leven. Padden, kikkers, salamanders zijn allemaal amfibieën. Zij leggen hun eitjes in het water, omdat de eieren geen harde schaal hebben die hen tegen uitdroging beschermt. De larven (dikkopjes) leven de in het water en hebben kieuwen, net als vissen. Als volwassen dier kunnen amfibieën ook op het lend leven; dan hebben ze longen. De ene soort leeft meer op het land dan de ander.

Rugstreeppad
Vroedmeesterpad
Beekprik
Vraag 5

5. Korenwolf

De burcht heeft meerdere ruimtes. Zet bij elke ruimte het juiste woord:

Antwoord: De ruimtes in de burcht hebben de volgende namen:
Links: Slaapkamer
Midden: Poepruimte
Rechts: Voorraad kamer

6. Verstopt

Kun jij de vogel ontdekken die zich heeft verstopt tussen het graan?

Antwoord:
De vogel die zich achter de korenwolven heeft verstopt is een patrijs. Deze zeldzame hoenderachtige vogel heeft rommelhoekjes nodig waar hij zich kan verschuilen en waar hij voedsel kan vinden. De patrijs kan op hamsterakkers leven dankzij het speciale beheer dat daar toe wordt gepast.

Patrijs
De patrijs verstopt zich graag
Vraag 7

7. Mussenflats

Hoeveel mussenflats kun je ontdekken in de muur van limburgHUIS?

Antwoord: Als je rondom het limburgHUIS loopt, kun je vijf rijtjes met steeds drie ronde gaten boven elkaar vinden. Dat zijn de mussenflats. In totaal zijn er dus 15 nestgelegenheden voor mussen ingebouwd in de muur.

 

8. Spoorzoeken

Van welk dier zijn de sporen op de foto’s in het zoekboek?

Antwoord: Dit zijn allemaal sporen van de das!

Kijk op je volgende wandeling door het bos maar eens goed rond of je er enkele kunt ontdekken. Zoals de grijze, stugge haren aan het prikkeldraad waar hij onderdoor kruipt. De uitgesleten paadjes in het bos (we noemen die ‘wissels’). Of de brede pootafdrukken met scherpe nagels in zachte grond. Er zijn nog meer sporen waaraan je kunt herkennen dat er dassen in een gebied leven; zoals de latrines (poepplekken) en natuurlijk hun burchten in hellingen!

 

Gaas met dassen haar
Dassen wissel; ofwel looppaadje
Pootafdruk - scherpe graaf nagels
Vraag 9

9. Wie is het?

Welke dieren hebben deze pootafdrukken achtergelaten?

 

Antwoord:
Bekijk hier de oplossing!

Er lopen nog veel meer dieren door de limburgse bossen. Dankzij de pootafdrukken die ze achterlaten kun je achterhalen welke dieren er voorbij kwamen.

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO