Europese top
van dierentuinen
in GaiaPark

Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Afgelopen weekend kwam in GaiaPark de top van Europese dierentuinen bijeen voor de jaarlijkse EAZA Council meeting (European Association of Zoos and Aquaria).

EAZA council meeting

Afgelopen weekend kwam in GaiaPark de top van Europese dierentuinen bijeen voor de jaarlijkse EAZA Council meeting (European Association of Zoos and Aquaria). Dit is een jaarlijkse vergadering waarbij Counsil leden uit landen als Denemarken, Engeland, Rusland, Spanje, Duitsland, Zwitserland 29 andere landen aanwezig zijn. Tijdens de jaarlijkse Council meeting wordt ondermeer gesproken over lopende programma’s voor soort- en natuurbehoud, wordt de begroting bekeken en worden toekomstige ontwikkelingen besproken. De burgemeester van Kerkrade, de heer J. Som, ontving de gasten op vrijdag avond met een toespraak en uitreiking van een geschenk namens de stad Kerkrade aan alle Europese dierentuinen de hebben bijgedragen aan de totstandkoming van GaiaPark Kerkrade Zoo.

Een moderne dierentuin heeft naast het mogelijk maken van contact tussen mens en (exotisch) dier, ook nog een aantal belangrijke doelstellingen. Educatie over de natuur en dieren in het bijzonder heeft de laatste decennia een essentiële rol binnen dierenparken gekregen. Een ander belangrijk doel van dierentuinen is het behoud van diersoorten. Om dit doel te verwezenlijken, zijn de Europese dierentuinen in 1985 intensief gaan samenwerken: de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) werd opgericht. Dit is een overkoepelend orgaan van de Europese dierentuinen. Gezamenlijk werden fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten opgezet, de zogenaamde EEP’s (European Endangered Species Programmes). Inmiddels zijn dergelijke fokprogramma’s voor ruim 250 diersoorten opgezet, en werken er 300 dierentuinen uit zo’n 34 landen aan mee.

Bert de Boer, voorzitter van EAZA en bestuurder van GaiaPark, heeft in dit weekend een lezing gegeven over het ontstaan van de aarde en de negatieve invloed op deze door de alsmaar toenemende mondiale bevolkingsgroei. Hij heeft zijn gasten meegenomen terug gaat in de tijd, naar de oorsprong van de aarde en het leven op aarde dat hier op volgt. Opvallend in zijn presentatie was dat hij duidelijk sprak over een verschuiving die zal moeten plaatsvinden in de wijze van educatie in dierentuinen. Dierentuinen hebben volgens de Boer duidelijk een functie om niet alleen te vertellen over natuurbehoud- en soortenbehoud maar tevens de algehele bewustwording van de samenleving over ons leefmilieu onder de aandacht te brengen. Als dierentuinen over de hele wereld de samenleving op een hele directe manier kunnen bereiken met de juiste educatie dan kan dit van groot maatschappelijk belang zijn.

Laatste blogs en nieuwsberichten