Coltan

In mobiele telefoons zit de stof coltan. Dankzij coltan, konden onze mobieltjes steeds kleiner worden. Bovendien is het veel geld waard. Daarom is een ‘jacht’ ontstaan op deze zeldzame stof. Coltan is veelvuldig aanwezig in de bodem van Centraal Afrika. Juist daar waar in een ondoordringbaar regenwoud, talloze planten- en diersoorten leven. De oostelijke laagland gorilla is er daar één van… Omdat wij steeds vaker een nieuwe mobiele telefoons willen, is de vraag naar coltan enorm gestegen. Het gevolg: in de afgelopen 10 jaar is het aantal gorilla’s met 80% afgenomen.

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO