De Harpij beschermt
de zomertortel

Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Stichting De Harpij’ – de stichting voor en door dierentuinmedewerkers – organiseert elk jaar allerlei inhoudelijke en leuke activiteiten voor  dierentuinpersoneel.  Voor elk evenement betaalt elke deelnemer één euro extra, wat De Harpij in haar natuurbehoudspot stopt (de zogenaamde Harpij Euro). In 2019 bedroeg dit maar liefst 1843 euro! De contactpersonen van elke dierentuin kunnen projecten voorstellen om dit geld aan te doneren. Vanuit GaiaZOO werd dit jaar een project van Nederlandse bodem aangedragen: ‘Operatie Zomertortel’. Deze bijzondere tortel leeft ook in de Taiga | Volière van GaiaZOO.

Vanwege verdwijnen van hun leefgebied, gaat het ongelooflijk slecht met de zomertortel. Momenteel zijn er in heel Nederland naar schatting 1200 tot 1400 broedparen. Dit is een afname van 93% sinds de jaren ’80. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa nemen de aantallen af. Daarom heeft de Vogelbescherming Operatie Zomertortel in het leven geroepen.

De zomertortel is een echte zaadeter en is afhankelijk van een afwisselend akkergebied. Door schaalvergroting en onkruidbestrijding is dit steeds zeldzamer geworden. De zomertortel verblijft alleen in de zomer in Nederland en de meeste andere delen van Europa. Na de broedperiode trekken ze naar het Middellands zeegebied en Afrika om te overwinteren. Voor en na zo’n lange trektocht is het belangrijk dat ze voldoende voedsel vinden. Omdat dit steeds lastiger is geworden, brengen de tortels elk jaar veel minder jongen groot.

Operatie Zomertortel gaat het voedselprobleem voor de zomertortel in Nederland aanpakken. Dat gebeurt op korte termijn door onderzoek en het gericht bijvoeren van zomertortels die in Nederland broeden. Zo kunnen ze meer jongen grootbrengen, waardoor de populatie op korte termijn kan groeien. Daarnaast gaat Operatie Zomertortel akkerstroken aanleggen met gemengde (on)kruiden, zodat de zomertortel in de verdere toekomst ook voldoende voedsel kan vinden. Tegelijkertijd worden grondeigenaren gestimuleerd om, met hulp van de Vogelbescherming, hun grond aantrekkelijk te maken voor vogels als de zomertortel.

Na stemming binnen De Harpij kreeg Operatie Zomertortel € 793,- van het totaalbedrag toebedeeld. Zo kunnen er dankzij de HarpijEuro nieuwe voedselakkers aangelegd en onderhouden worden en onkruidzaden voor voedsel aangeschaft worden!

Meer info over Operatie zomertortel: Vogelbescherming.nl/operatiezomertortel

Laatste blogs en nieuwsberichten