Zwart-witte dieren

Sinds enkele decennia leiden twee zwart-witte roofdieren, het stinkdier en de wasbeer, een verborgen bestaan in de Nederlandse natuur. Het zijn twee ‘vreemde vogels’ (of exoten) die van oorsprong uit Noord-Amerika komen. Binnenkort kun je deze dieren ook in GaiaZOO bewonderen. In deze blog vertellen we graag alvast wat meer over hen.

Het gestreepte stinkdier werd begin vorige eeuw naar Europa gehaald. Mensen vonden de zwart-witte vacht onweerstaanbaar voor jassen en mantels. Vanuit bontkwekerijen ontsnapte wel eens een stinkdier en die bleek in de Nederlandse natuur te kunnen overleven. Momenteel leven er zo’n 30 stinkdieren in ons land, met name in zuidoost Friesland. Het is niet bekend of de soort zich ook al in Nederland voortplant, maar gezien de overeenkomsten in klimaat tussen hun natuurlijke verspreidingsgebied en ons land, zou dit goed mogelijk moeten zijn. Het stinkdier dankt zijn naam trouwens aan de gelige, stinkende en irriterende stof die ze bij gevaar uit klieren vlak naast de anus sproeien. Deze hebben ze al vanaf de geboorte en na acht dagen kunnen de jongen de klieren al effectief gebruiken. Stinkdieren worden ook wel eens als huisdier gehouden. Hoewel het tegenwoordig verboden is, worden bij zowel pelsdier- als huisdier-stinkdieren de stinkklieren vaak verwijderd.

stinkdier verstopt zich in GaiaZOO

In 1934 werden twee paartjes wasberen ten behoeve van de jacht losgelaten in West-Duitsland. Via rivierdalen hebben ze zich vervolgens op natuurlijke wijze verspreid over Europa. Sinds halverwege de vorige eeuw leeft deze ook in (het oosten van) ons land. Wasberen worden maar zelden gezien. Toch komen ze verspreid over ons land voor; met name in Limburg. Voor zover bekend zijn er in Nederland nog geen wilde wasberen geboren. De soort is hier dus nog niet officieel gevestigd, maar aangezien er voldoende geschikt leefgebied is, is de kans groot dat dit binnen afzienbare tijd wel zal gebeuren. Wasberen zijn net als stinkdieren nachtactief. Op zoek naar voedsel leggen ze één of twee kilometer af. Meestal zoeken ze hun voedsel in het water of aan wateroevers. Daarom leven wasberen in de buurt van water. In dierentuinen wassen wasberen hun voedsel vaak  zorgvuldig. Wasberen eten zo’n beetje alles wat ze tegen komen – waaronder eieren en jongen van vogels. Deze opportunisten kunnen dus een negatieve impact hebben op het voortbestaan van diverse inheemse (mogelijk bedreigde) vogelsoorten. Het is daarom belangrijk om middels onderzoek te achterhalen of wasberen vrij spel mogen krijgen in ons land.

Wasbeer wast gezicht

Ze hebben daar alles tot hun beschikking wat ze nodig hebben: water om hun eten te wassen, bomen om in te klimmen, holen om in te slapen. Hoewel beide diersoorten van nature gewend zijn aan onze temperaturen, krijgen ze toch een beschut binnen verblijf. Momenteel wordt daar de laatste hand aan gelegd.

De volgende blog draait helemaal rondom de échte ‘vreemde vogels’ die naar GaiaZOO zullen komen: de vogelsoorten die in de Voute Volière gehuisvest worden.

wasberen en stinkdieren in GaiaZOO