Nieuwe rendierman in GaiaZOO

Datum: 22 december 2016

Er struint een nieuwe rendierman door het rendierverblijf van GaiaZOO.

rendier

Een ruil met Burgers Zoo

In het kader van het Europees fokprogramma voor bedreigde diersoorten, waar de bosrendieren deel van uitmaken, werd onlangs besloten dat rendier Johan zou verhuizen naar een andere dierentuin. De bronstperiode is inmiddels afgelopen en rendierenbok Johan verloor vorige week zijn gewei. Zonder gewei is de kans op verwonding tijdens het transport kleiner, dus kon hij op transport gaan. Dezelfde dag nog kwam er ook een nieuwe rendierbok naar GaiaZOO. Het is namelijk een directe ruil met de bok van Burgers’ Zoo. Zo blijft de genetische variatie binnen de populatie bosrendieren gewaarborgd. Inmiddels is de bok al goed gewend aan de Limburgse bodem en is de introductie rustig en goed verlopen.

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO