Met recht was 2022 het Jaar van de Eikelmuis

Datum: 21 november 2022

Dit in Nederland ernstig bedreigde zoogdier leeft nog in slechts twee Zuid-Limburgse bossen. Er zijn er nog maar zo’n 100-150 over. Daar wilde Gaia Nature Fund, de natuurbehoudstichting van GaiaZOO wat aan doen. Via diverse activiteiten en inzameling in GaiaZOO konden we maar liefst € 15.387,- inzamelen. Dit bedrag is op 17 november overhandigd aan eikelmuis coördinator Anke Brouns van Omniverde. Zij zal zich de komende vier jaar richten op het herstel en optimaliseren van bestaand leefgebied en creëren van nieuwe verbindingszones. We zijn iedereen heel erg dankbaar die hier op wat voor manier dan ook aan bijgedragen heeft!

2022 met recht het jaar van de eikelmuis

Van het geld worden onder andere hagen aangeplant via welke de eikelmuis zich kan van het ene naar het andere leefgebied verplaatsen. Ook worden extra nestkasten voorzien, die dienen als veilig en warm onderkomen.

Gaia Nature Fund was niet de enige die actie voerde voor de eikelmuis. Ook Dierenpark Amersfoort, Zoogdiervereniging en Artis deden een duit in het zakje. Met hun donaties komt de totale bijdrage neer op € 20.961,- en dankzij deze gezamenlijke inzet is de eikelmuis in 2022 bijna 70 keer in de media verschenen!

Omdat het jaar nog niet voorbij is hopen we de laatste weken nog geld in te zamelen.

L1 maakte bij het Savelsbos een reportage van de overhandiging van de cheques en vorige week stond de eikelmuis ook centraal bij Natuur en Zo

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO