Hartmann bergzebra geboren in GaiaZOO

Datum: 10 juli 2017

Op 9 juli kwam er in GaiaZOO voor het eerst een Hartmann bergzebra ter wereld. De afgelopen weken werd moeder Leila steeds ronder. De geboorte van de zebra kwam dus niet onverwacht. Het jong is een mannetje en is al samen met zijn moeder buiten te zien op de savanne van GaiaZOO. De geboorte van het hengstje is zeer bijzonder. De laatste keer dat er in Nederland een Hartmann bergzebra ter wereld kwam was in 1990. Bovendien is GaiaZOO op dit moment de enige dierentuin in Nederland waar deze bijzondere diersoort wordt gehouden. De zebrasoort maakt deel uit van een internationaal fokprogramma. Dierentuinen werken onderling samen voor de instandhouding van deze zebrasoort.

Zebra met jong

Bijzondere dieren
Er leven wereldwijd nog maar 179 Hartmann bergzebra’s in dierentuinen. Daarom is een fokprogramma heel belangrijk. Dierentuinen werken wereldwijd samen om het voortbestaan van de diersoort in stand te houden. In de afgelopen 12 maanden zijn er wereldwijd 19 Hartmann bergzebra’s geboren.

Zebra’s in beeld!
Het Gaia Nature Fund, de natuurbehoudstichting van GaiaZOO, heeft onlangs € 1.500 gedoneerd aan het Mountain Zebra Project in Namibië, waar natuurbeschermers zich inzetten voor de Hartmann bergzebra. Deze speciale zebrasoort leeft in erg droge en rotsachtige gebieden. Er zijn nog slechts enkele honderden individuen over. Dankzij de donatie kunnen zeven cameravallen en een GPS-apparaat gekocht worden. Zo kunnen de onderzoekers het aantal zebra’s nog beter in kaart brengen en daar de beschermingsmaatregelen op afstemmen.

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO