045 567 60 70
Tijdens kantooruren

Zichtbaarheid van de dieren

Momenteel is een aantal diersoorten minder (goed) zichtbaar dan we zouden wensen. De oorzaken zijn divers. Zo is de Puna | Volière nog steeds gesloten ten gevolge van vogelgriep en zijn sommige soorten niet altijd te zien omdat het momenteel niet zo goed klikt met een ander dier. De bongo’s zijn daar een goed voorbeeld van.


Bongo’s alleen

In GaiaZOO leven een mannelijke en een vrouwelijke bongo. Ondanks diverse pogingen om hen samen te houden, is er geen match tussen deze twee dieren. Daarom is er maar één individu buiten te zien.

Van nature leven bongo’s echter in groepen. Het is voor het welzijn van de bongo’s in GaiaZOO daarom wenselijk om hen samen met soortgenoten te houden. Aangezien dit niet lukt, hebben we de Europese coördinator van het EEP fokprogramma van bongo’s gevraagd om een ander onderkomen te vinden voor het vrouwtje. Zij vertrekt binnenkort naar een andere EAZA dierentuin.

Afscheid
GaiaZOO vindt het voor het welzijn belangrijk om het bongo verblijf in de komende jaren ingrijpend aan te passen. Wanneer de werkzaamheden zullen starten is nog niet bekend. Bouwwerkzaamheden zijn echter erg verstorend voor deze gevoelige bosantilopen en een dier in z’n eentje houden is ook niet goed. Daarom hebben we besloten om ook afscheid te nemen van de achterblijvende mannelijke bongo. De coördinator van het EEP zoekt nu een geschikte plek voor hem. 

Macho’s op de Savanne

Ook in het Savanne gebied verdragen enkele dieren elkaar momenteel niet. De zebra-hengst ligt in de clinch met de mannelijke neushoorn en de man van de grote kudu’s daagt voortdurend de giraffe hengst uit. Bij beide diersoorten hebben de mannen recent de volwassen leeftijd bereikt, wat hun machogedrag verklaart. Aangezien de opstandjes tot gevaarlijke situaties kunnen leiden, is het niet meer mogelijk om de kudu’s en giraffen; en de neushoorns en zebra’s tegelijkertijd in hun gemengde verblijven te houden.

Om het welzijn van de dieren zoveel mogelijk tegemoet te komen, zijn de zebra’s en neushoorns elk de helft van de tijd op de grote vlakte te zien; de rest van de tijd verblijven ze in een kleiner separatieverblijf. De giraffen en kudu’s moeten noodgedwongen de helft van de tijd in hun stal verblijven. Het spreekt voor zich dat dit verre van ideaal is. Zeker voor GaiaZOO, waar ruime, natuurlijke verblijven de standaard zijn. Daarom hebben we moeten besluiten om voorlopig afscheid te nemen van de zebra’s en de mannelijke kudu. Zij zullen in de komende periode op advies van de coördinator van de fokprogramma’s naar andere dierentuinen vertrekken. Daarna hopen we dat de rust op de savanne weerkeert.

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO