Waldrapp ibissen uit GaiaZOO terug naar de natuur

Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

GaiaZOO vindt het belangrijk om bedreigde diersoorten in hun oorspronkelijk leefgebied te beschermen. Alleen op die manier kunnen we eraan bijdragen om de natuurlijke biodiversiteit in stand te houden. Dat doen we op verschillende manieren, zowel ver weg als dichtbij. Dit voorjaar vond in dit kader een uniek transport plaats vanuit GaiaZOO: vier jonge Waldrapp ibissen vertrokken naar Spanje, waar ze zich samenvoegden met hun wilde soortgenoten.

Verdwenen uit de natuur

In het zonlicht gaat zijn zwarte verenkleed groen en paars glanzen. In combinatie met zijn karakteristieke kale kop met lange verentooi is de Waldrapp ibis een opvallende vertoning. Al 500 jaar geleden nam het aantal in de natuur sterk af. Het verdwijnen van hun voedselgebied (door de intrede van landbouw gebieden), het gebruik van insecticiden en jacht waren hier de oorzaak van. Uiteindelijk stierf de wilde Waldrapp ibis uit.

Verdwenen uit de natuur

Terug naar de natuur

Gelukkig leefden er in gevangenschap nog wel Waldrapp ibissen. Eind vorige eeuw werd voor hen in Spanje een fokprogramma opgezet. Het doel: Waldrapp ibissen terugbrengen naar de natuur. Diverse Europese dierentuinen, verenigd in EAZA, droegen daar sindsdien al aan bij. Maar het duurt vele jaren voordat een duurzame en stabiele populatie ibissen kan ontstaan. Nog steeds worden er jaarlijks jonge Waldrapp ibissen vanuit dierentuinen uitgezet. In 2021 mocht ook GaiaZOO daar een bijdrage aan leveren: vier jonge ibissen, die in 2020 in de ZOO uit het ei kropen, reisden af naar Spanje.

Terug naar de natuur

Kleine stapjes

Dieren die in een dierentuin geboren zijn, moeten eerst leren om weer zelf voedsel te kunnen vinden. Daarom werden de jonge ibissen eerst in een grote verwilderingsvolière geplaatst. Daar maakten ze kennis met zowel hun wilde soortgenoten (die rond de volière leven), als jonge ibissen uit andere dierentuinen, die eveneens uitgezet zouden worden. Na vier weken wennen was het zover: de jonge ibissen mochten de wijde wereld in. Dankzij een zender kunnen onderzoekers hen volgen, zodat ze weten hoe het met hen gaat en waar ze zich zullen vestigen.

Kleine stapjes

Natuurbehoud zit in de haarvaten van GaiaZOO. Dat doet zij op verschillende manieren. Ten eerste komen dierentuindieren niet meer uit het wild. Daarnaast doen ruim 50 diersoorten uit de ZOO mee aan een internationaal EEP fokprogramma. Deze European Endangered Species Programs hebben als doel om dierentuindieren op een duurzame manier voor de toekomst te behouden. Tot slot biedt het Gaia Nature Fund, de natuurbehoudstichting van GaiaZOO, ook financiële steun aan projecten ter bescherming van bedreigde diersoorten. De Waldrapp ibis is er daar een van. Sinds 2016 steunen we deze zeldzame soort in hun oorspronkelijk leefgebied in Marokko.

GaiaZOO helpt de natuur

Dit voorjaar vond een uniek transport plaats!

Emile Prins