045 567 60 70
Tijdens kantooruren

Vuursalamander (Salamandra salamandra)

Rode Lijst status: Bedreigd (in NL)


vuursalamander

De vuursalamander is extreem zeldzaam in Nederland en leeft alleen in Zuid-Limburg. Het is één van de grootste salamanders van Europa en kan wel 20cm lang- en tot 20 jaar oud worden. Zijn lichaam is zwart met gele vlekken of strepen en de soort is met geen enkele andere Nederlandse salamander te vergelijken. De vuursalamander leeft veelal op het land in een heuvelachtig landschap met vochtige loofbossen en eet voornamelijk slakken en wormen.

Bedreiging

Dat er nog maar zo weinig vuursalamanders in de Nederlandse natuur leven valt te wijten aan een levensbedreigende schimmelziekte. De vuursalamanderpopulatie is ten opzichte van 1997 met 99,9% afgenomen. De vuursalamander wordt sinds 1971 al gemonitord door Stichting RAVON. Toen een grote daling in hun aantal werd waargenomen is er actie ondernomen. Een handvol individuen, vrij van de schimmelziekte, zijn door Stichting RAVON opgevangen en vervolgens ondergebracht bij enkele dierentuinen waaronder GaiaZOO.

Vuursalamander & GaiaZOO

In limburgHUIS zal het complete vuursalamander project voor de bezoekers zichtbaar worden. In een aparte ruimte zijn 21 terraria geplaats waar de vuursalamanders worden gehuisvest. Niet ver van limburgHUIS zijn er ook drie natuurgetrouwe buitenverblijven gerealiseerd waar deze salamanders in te vinden zijn, juist om bij de bezoeker te benadrukken dat deze dieren in onze eigen ‘Limburgse achtertuin’ voorkomen. Het terugplaatsen van de vuursalamanders in de Limburgse natuur wordt gecoördineerd door Stichting RAVON en zal pas plaatsvinden wanneer de dreiging van de schimmelziekte is geweken het is nog niet duidelijk of het ooit zo ver zal komen.

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO