Waarom logeren?

Een drama voor GaiaZOO, afgelopen januari

In januari 2021 viel er in het meest zuidelijke deel van het land in één nacht tijd een enorm pak bijzonder natte sneeuw. Door deze combinatie kon de sneeuw niet door de mazen van de volière netten zaken. Het resultaat: een dik pakket plakkerige sneeuw dat zo veel zwaarder was, dan wat de constructie van enkele volières in GaiaZOO aankonden. In allerijl en dankzij goed teamwerk wisten de dierverzorgers de vogels te vangen en in diverse (binnen)verblijven onder te brengen. Je hoopt dat een dergelijk uitzonderlijke situatie zich nooit zal voordoen. Niet alleen voor de volière of de ZOO, maar ook vooral niet voor de tientallen vogels die er leefden.


Al snel bleek dat de grote Flamingo | Volière binnen enkele weken hersteld kon worden. Een geluk bij een ongeluk, want waar zou je de 400 flamingo’s en tientallen andere vogels uit die volière zo snel moeten onder brengen? Maar voor de grote Taiga | Volière was herstellen geen optie. Die zou geheel opnieuw gebouwd moeten worden. Een dergelijk traject kost maanden aan voorbereiding, ontwerpen, constructieberekeningen maken en dan nog eens maandenlang bouwen.


Dierwelzijn staat voor GaiaZOO bovenaan de prioriteitenlijst. Daarom leven de dieren bij ons in ruime, natuurlijke verblijven, waar ze aan hun natuurlijke behoeftes kunnen voldoen. Hoewel er achter de Taiga | Volière een flink binnenverblijf is, biedt dit niet voldoende ruimte om de tientallen gieren, watervogels, scharrelaars en ibissen voor zo’n lange tijd op een verantwoorde manier te huisvesten. Daarom waren alternatieve opvanglocaties nodig en zijn veel vogels ‘uit logeren’ gegaan.

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO