045 567 60 70
Tijdens kantooruren

Vragen omtrent persoonsgegevens Ticketcounter

De online kaartverkoop van GaiaZOO werd in het verleden verzorgd door het bedrijf Ticketcounter. Helaas, zo heeft Ticketcounter ons laten weten, is er van een bestand met persoonsgegevens -van onder andere onze bezoekers- door Ticketcounter tijdelijk een back-up gemaakt en op een plaats gezet die, naar nu blijkt, toegankelijk was voor derden. Het betreft gegevens van mensen die via onze website, kaartjes hebben gekocht. Het lek kon zeer snel worden gevonden en is ook direct dichtgezet.


Wat is er precies gebeurd?
Ticketcounter, de partner van GaiaZOO die in het verleden zorg droeg voor de online ticketing van GaiaZOO, heeft officieel bekendgemaakt dat er door een menselijke fout in hun organisatie persoonsgegevens zijn gelekt. Het betreft persoonsgegevens van mensen die online tickets bij en/of abonnementen bij ons hebben gekocht via het systeem van Ticketcounter.

Wat heeft Ticketcounter gedaan, zodra dit nieuws bekend werd?
Ticketcounter heeft direct alles op alles gezet om het lek te vinden. Dat is gevonden en is direct dichtgezet. Daarmee is het probleem ook definitief opgelost en is er geen vervolgactie meer nodig. Ticketcounter heeft al haar klanten geïnformeerd en een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemaakt.

Wat heeft GaiaZOO gedaan, toen het nieuws van het lek bekend werd?
Ook GaiaZOO heeft direct actie ondernomen. We hebben contact gehad met Ticketcounter over de oorzaak van het lek en Ticketcounter heeft direct actie ondernomen om het lek te dichten. Wij hebben een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen geïnformeerd.

Betreft het lek alleen bezoekers van GaiaZOO?
Ticketcounter verzorgt de ticketverkoop van diverse organisaties en er zijn meerdere organisaties getroffen. Het zou dan ook kunnen dat u via meerdere partners geinformeerd wordt.

Om welke gegevens gaat het precies?
Het betreft persoonsgegevens van personen die via onze website een ticket hebben gekocht in de periode tussen 14 mei 2018 en 6 juni 2019. Het kan dan gaan om naam, mailadres, telefoonnummer, adres en/of geboortedatum. Indien er met iDEAL is betaald, is ook het IBAN nummer verkregen. Er zijn geen wachtwoorden, pasfoto’s of creditcardgegevens buitgemaakt. Dus er is geen noodzaak om een account te resetten of om u zorgen te maken over toegang tot uw (bank)rekening. Dit is niet aan de orde.

Wat kan er met deze gegevens worden gedaan?
Er is geen direct gevaar. Wij adviseren u om extra alert te zijn op zogenaamde phishing-activiteiten. Een hacker kan zich (bijvoorbeeld) voordoen als een medewerker van een bank en uw gegevens gebruiken om te bewijzen dat hij ‘echt van de bank’ is. Wij benadrukken dat wij, Ticketcounter of uw eigen bank u NOOIT telefonisch, per mail, per app, of op welke andere wijze dan ook zullen vragen om pincodes, persoonlijke inloggegevens of om overboekingen tussen bankrekeningen of andere vertrouwelijke financiële handelingen uit te voeren. Mocht u een verdacht bericht ontvangen in deze trant, neem dan altijd contact op met de betrokken instantie via de vaste contactgegevens die u van deze genoemde partijen heeft.

Wat is er precies van mij gelekt?
Vul hieronder uw e-mailadres in of ga naar deze beveiligde webpagina. Hier kunt u opvragen óf en zo ja welke gegevens van u bij dit lek betrokken zijn geweest. Vul daar uw mailadres in en op datzelfde mailadres ontvangt u een e-mail met de informatie. Ook als uw mailadres niet betrokken is bij het lek, ontvangt u daarvan bericht. U zult hier uitsluitend per email over worden ingelicht.                 

Is het mogelijk om mijn gegevens per direct te verwijderen uit de systemen?
Dat kan. Stuur hiervoor een mail naar info@ticketcounter.nl en zij zullen dan de gegevens conform de AVG richtlijnen (Algemene Verordening Gegevensbescherming)/GDPR-richtlijnen uit het systeem verwijderen.

Ik heb een andere vraag. Hoe kan ik contact opnemen?
Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn. Staat uw vraag en antwoord niet op deze pagina? Dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met de servicedesk van Ticketcounter via 010 - 751 64 00 en info@ticketcounter.nl. Of neem contact op met GaiaZOO via info@GaiaZOO.nl

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO