045 567 60 70
Tijdens kantooruren

Testdagen GaiaZOO


tvt logo

GaiaZOO neemt niet deel aan ‘testen voor toegang’

Vorige week kondigde GaiaZOO aan om -ondanks bezwaren tegen het systeem van testen voor toegang- deel te nemen aan de door de overheid geïnitieerde proef, waarbij een negatieve coronatestuitslag als voorwaarde wordt gesteld voor ‘een dagje uit’. Ons zijn maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 april toegewezen als testdata. Uiteraard zijn doordeweekse dagen allesbehalve ideaal voor een representatieve steekproef.

Hoewel zich in de directe omgeving van de dierentuin grote testlocaties bevinden, is door de organiserende Stichting Open Nederland bepaald dat testen uitsluitend mogelijk is bij aanbieders in Maastricht (23 km afstand), Roermond (48 km afstand) of Venlo (59 km afstand). Los van de afstand die bezoekers daardoor dienen te overbruggen, zijn er inmiddels ook twijfels of de voor ons geldende testlocaties voldoende capaciteit kunnen garanderen voor deze testdagen. Een van de voorwaarden van ‘testen voor toegang’ is dat dit 24 uur voorafgaande aan het geplande bezoek dient te gebeuren. Dat valt in ons geval samen met renovatiewerkzaamheden aan de A79, de hoofdverkeersader naar de dichtstbijzijnde testlocatie in Maastricht, hetgeen nog meer hinder voor onze bezoekers met zich meebrengt.

GaiaZOO ontvangt jaarlijks 500.000 bezoekers en kent ruim 40.000 abonnementhouders. Het merendeel daarvan is woonachtig in de directe omgeving van de Kerkraadse dierentuin, dus ook in Duitsland en België. Steeds meer van onze abonnementhouders behoren tot de doelgroep die inmiddels al één of twee vaccinaties heeft mogen ontvangen. Ons bereiken veel telefoontjes en berichten waarin mensen zich afvragen waarom men naar Maastricht, Roermond of Venlo moet rijden om een test te ondergaan. Ook vragen reeds gevaccineerde bezoekers zich af waarom men zich -ondanks het toegediende vaccin- toch nog moet laten testen en tijdens het parkbezoek ook nog alle RIVM-richtlijnen moet volgen. Voor Belgische en Duitse geïnteresseerden is deelnemen extra ingewikkeld vanwege de grensoverschrijdende regels.

Er zijn kortom te veel knelpunten waardoor wij hebben besloten af te zien van deelname aan ‘testen voor toegang’. De voor GaiaZOO zo kenmerkende gastvrijheid, kan met het volgen van deze omslachtige procedures niet worden verleend. Daarnaast is GaiaZOO van mening dat vorig jaar is bewezen dat zij haar bezoekers een veilig en verantwoord dagje uit kan bieden door middel van het ‘Veilig Samen Uit-protocol’ (opgesteld door de grootste dagattracties van Nederland). In dit protocol staan drie garanties centraal: anderhalve meter afstand, heldere informatievoorziening en extra hygiënemaatregelen. Met behulp van dit protocol heeft GaiaZOO in 2020 honderdduizenden bezoekers ontvangen. Gezien de oppervlakte van het park en het feit dat wij mensen een veilig en verantwoord dagje in de natuur kunnen bieden, zijn wij van mening dat onze dierentuin juist een alternatief kan bieden voor de toenemende druk op openbare ruimte, parken en bossen.

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO