Gedragsonderzoek
in GaiaZOO

Ga mee op wereldreis
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Voor een eerste kennismaking met diergedrag heeft GaiaZOO een lespakket ethologie beschikbaar voor leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (4 Havo & 4 VWO). De leerlingen verkennen de terminologie tijdens een voorbereidende les in de klas. Deze opgedane kennis passen ze toe tijdens een bezoek aan GaiaZOO, waarbij ze een zelfgekozen diersoort observeren. Via een verwerkingsopdracht analyseren de leerlingen de verkregen gegevens en wordt de lesstof verinnerlijkt.

Het lespakket “Gedragsonderzoek in GaiaZOO” biedt:

  • Lesvervangende voorbereidings- en verwerkingsopdrachten
  • Powerpoint presentatie met informatie en inleidende opdracht
  • Uitgewerkte voorbeeld ethogrammen
  • Een gedragsonderzoek van circa 1,5 uur in GaiaZOO
  • De mogelijkheid tot differentiatie en samenwerking in groepen
  • Lesstof aansluitend bij de meest gebruikte biologiemethoden; Biologie voor Jou/Nectar
bosrendieren in GaiaZOO

Kom je vandaag naar GaiaZOO?