Raad het geluid!

Luister naar de drie geluiden… Welk geluid is van de Europese kraanvogel?