In de giraffenstal

In de giraffenstal

De bedreigde Hartmann bergzebra leeft in erg droge en rotsachtige gebieden in Namibië. Het grootste deel daarvan is omheind, beschermd gebied. Daardoor kunnen de zebra’s bij extreme droogte niet meer naar andere gebieden trekken. Dat heeft ertoe bijgedragen dat er nog slechts enkele honderden bergzebra’s over zijn.

Belang van onderzoek om dieren te beschermen
Elke zebra heeft een uniek strepenpatroon. Professor Gossling ontwikkelde een computerprogramma waarmee hij op basis van foto’s elke zebra kan identificeren. Om zoveel mogelijk zebra’s in kaart te brengen, heeft hij verspreid in het leefgebied diverse cameravallen opgesteld bij waterpoelen. Dankzij het programma kan professor Gossling individuele zebra’s volgen. Het Gaia Nature Fund steunt het Mountain Zebra Project door een bijdrage te leveren voor de aanschaf van cameravallen.

De foto’s van de cameravallen geven naast de individuele ook inzicht in de groepsgrootte en -samenstelling; laten zien of er uitwisseling tussen groepen plaatsvindt en hoe de fysieke gesteldheid van individuele zebra’s is. Dankzij deze informatie kan Dr. Gossling de overheid van Namibië informeren welke maatregelen getroffen moeten worden om de Hartmann bergzebra te beschermen. Bijvoorbeeld door het aanleggen of verbeteren van waterpoelen, of verbindingen tussen leefgebieden.

 

Giraffe close-up naar links kijken in GaiaZOO

Gaia Nature Fund

De stichting van GaiaZOO biedt financiële ondersteuning aan diverse natuurbehoud projecten!

berberaap in het gras in GaiaZOO