045 567 60 70
Tijdens kantooruren

limburgHUIS in een vallei vol leven

Op 10 oktober openen wij limburgHUIS en daar zijn we bijzonder trots op. Dit project belichaamt in onze ogen de essentie van een eigentijdse dierentuin: natuurbehoud en educatie.


logo limburgHUIS

 

In en rondom limburgHUIS laten we niet alleen bedreigde diersoorten zien, maar worden deze ook gekweekt om ze vervolgens te herintroduceren in de vrije natuur. Natuurlijk leggen we ook het nut en de noodzaak daarvan uit aan onze bezoekers. Als Zuid-Limburgse dierentuin zien wij het als onze verantwoordelijkheid op te komen voor bedreigde diersoorten in dit prachtige stukje van de wereld. En dat sluit weer perfect aan op onze missie om onze bezoekers te laten ervaren hoe bijzonder onze aarde is!

BRANDHOUT & KALKSTEEN

limburgHUIS is in alle opzichten bijzonder. Het eerste dat opvalt is de buitenkant. Een bovenverdieping van zwart gebrand naaldhout naar eeuwenoude Japanse traditie ‘Shou Sugi Ban’. Niet alleen duurzaam, maar vooral ook erg mooi en een verwijzing naar de steenkool die zich onder onze dierentuin bevindt. In diezelfde Limburgse bodem wordt al sinds de Romeinse tijd Kunradersteen gewonnen en gebruikt voor huizenbouw. De benedenverdieping van limburgHUIS is dan ook een verwijzing naar het ondergrondse leven in Limburg. Kalksteen wordt gevormd door ontelbare skeletten van levensvormen uit de toenmalige Krijtzee die deze provincie bedolf. In het souterrain van limburgHUIS nemen we daarom een kijkje onder water in het Limburg van nu.

KLIMAATNEUTRAAL & NATUUR-INCLUSIEF

Natuurlijk is dit gebouw klimaatneutraal en wordt het gevoed door zonne-energie, maar het is ook natuur-inclusief gebouwd met het oog op het verbeteren van de biodiversiteit. In de gevel zijn nestkasten verwerkt voor onder meer zwaluwen, ijsvogels, mussen en vleermuizen. limburgHUIS is het middelpunt van een
vallei vol leven, waarin de vrije natuur wordt afgewisseld met bijzondere dierverblijven. ZOO is Gaia!

SAMENWERKING

Dit project is een unieke samenwerking tussen GaiaZOO en Provincie Limburg. Voor de herintroductieprogramma’s van de dieren die wij hier laten zien, werken we nauw samen met diverse natuurorganisaties en wetenschappelijke instituten. Het
eindresultaat is een project waarmee GaiaZOO zijn bijzondere status verder onderstreept.

Een aantal van de bijzondere diersoorten die u in en rondom limburgHuis kunt aantreffen, waarbij GaiaZOO een grote rol speelt in de herintroductieprogramma’s:

EUROPESE HAMSTER

Korenwolf

‘Cricetus cricetus’
In de volksmond ook bekend als korenwolf. Voor zijn voortbestaan is dit prachtige
knaagdier afhankelijk van gewassen op natuurlijke akkers en dus bedreigd door de intensieve landbouw die in Nederland wordt toegepast. Inmiddels zijn er in GaiaZOO al ruim 1.500 hamsters gekweekt en weer uitgezet opakkers in Zuid-Limburg.

VUURSALAMANDER

Vuursalamander

‘Salamandra salamandra’
Leeft in Nederland uitsluitend in Zuid-Limburg en is extreem zeldzaam vanwege een levensbedreigende schimmel. In limburghuis wordt een klinische omgeving gebouwd voor een deel van de nog resterende salamanders in ons land. Uiteindelijk doel is herintroductie in een ‘schimmelvrije leefomgeving’.

OTTER

Otter

‘Lutra lutra’
De Europese otter stierf in 1989 officieel uit in Nederland, maar is bezig met een opmars dankzij een herintroductieprogramma. In GaiaZOO is achter de schermen een kweekstation gebouwd.

EUROPESE NERTS

‘Mustela lutreola’
Een van de meest bedreigde zoogdieren van Europa door het in razendsnel tempo verdwijnen van leefgebied en verdringing door Amerikaanse nertsen als gevolg van commerciële bontfokkerijen. Naast limburghuis zijn drie prachtige nieuwe
nertsenverblijven gebouwd met een stromende beek als verbindend element.

EIKELMUIS

Eikelmuis

‘Eliomys quercinus’
Op een aantal exemplaren na in Nederland uitgestorven. Deze markante slaapmuis wordt inmiddels met groot succes in GaiaZOO gekweekt en de
eerste exemplaren zijn in juli weer uitgezet in geschikte Zuid-Limburgse
leefgebieden.

BOOMKIKKER

‘Hyla arborea’
Zeldzame verschijning en ondanks zijn exotische uiterlijk toch een échte bewoner van de lage landen. Na vrijwel uitgestorven te zijn nu dankzij een zorgvuldig  gecoördineerd herintroductieprogramma weer te vinden in de vrije natuur en te zien in limburgHUIS.

EUROPESE RIVIERKREEFT

‘Astacus astacus’
Sinds een aantal jaren is een reddingsplan in werking om de soort te behouden voor Nederland, waar nog maar een tiental exemplaren leven. In limburgHUIS wordt een bijzonder aquarium speciaal voor deze soort gebouwd.

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO