Nieuwe huisstijl voor GaiaZOO. Het doorvoeren van alle huisstijlelementen vergt veel tijd. Dat geldt vooral voor onze website. Voor het einde van het jaar staat onze nieuwe website online. Houd het in de gaten! Lees meer.

limburgHUIS voor lokaal natuurbehoud!

Ben jij thuis in Limburg? In onze eigen Zuid-Limburgse ‘achtertuin’ leven diverse dieren die met uitsterven worden bedreigd. GaiaZOO is ervan overtuigd dat elke diersoort een eigen rol heeft te vervullen in de natuur. We zien het als belangrijke taak om zorg te dragen voor de lokale natuur en deze bedreigde dieren te behouden. Door samen met natuurorganisaties fokprojecten te realiseren en de dieren uit te zetten in veilige leefgebieden proberen we er voor te zorgen dat hun aantallen weer toenemen in het wild. In limburgHUIS ontdek je wat GaiaZOO doet voor deze zeldzame Limburgse diersoorten. Zo word je nóg meer thuis in de unieke Limburgse natuur.

Onderdeel van de natuur; limburgHUIS

Klimaatneutraal & Natuur-inclusief


Meer info

Zoekboek limburgHUIS


Meer info
Rode Lijst status: Ernstig bedreigd

Korenwolf


Meer info
Rode Lijst status: Bedreigd (in NL)

Vuursalamander


Meer info
Rode Lijst status: Verdwenen uit Nederland

Europese otter


Meer info
Rode Lijst status: Ernstig bedreigd

Europese nerts


Meer info
Rode Lijst status: Ernstig bedreigd

Eikelmuis


Meer info
Geopend op 10 oktober 2018

The making of limburgHUIS


Meer info

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO