Gorilla plotseling overleden

Op zondag 13 maart heeft de gorillagroep van GaiaZOO onverwacht afscheid moeten nemen van een soortgenoot. Een week eerder kon een van de vrouwelijke gorilla’s ineens haar achterpoten niet meer gebruiken. Medisch onderzoek wees uit dat opereren geen optie was. Daarom heeft de dierenarts het moeilijke besluit moeten nemen om de gorilla te laten inslapen. Ze was bijna 22 jaar oud.

Gorillavrouw

De gorillavrouw verbleef sinds 2006 in GaiaZOO. Ze heeft hier bij andere gorilla’s mogen afkijken hoe een gorilla voor haar jong zorgt. Ze bracht twee jongen succesvol groot. Beide dieren leven nog in de groep van GaiaZOO.

Eerder dit jaar was de gorilla al een tijdje niet fit. De antibioticakuur die ze kreeg leek haar goed te hebben gedaan. Begin maart ging haar eetlust echter achteruit. Een paar dagen later was ze niet in orde en had ze moeite met lopen. De dierenarts heeft de gorilla daarop direct onder verdoving uitvoerig onderzocht. De echo en röntgenbeelden lieten een flink abces tegen de wervelkolom zien, met neurologische verlammingsverschijnselen als gevolg. Ook waren er aanwijzingen voor botontsteking in een wervel en een ontsteking in een tussenwervelschijf.

Een dergelijke aandoening kan in theorie operatief behandeld worden, maar het herstelproces achteraf is dusdanig ingrijpend dat het onhaalbaar is om een sociaal dier als een gorilla hieraan bloot te stellen. Als laatste redmiddel is een stevig medicatietraject ingeslagen. De gorilla bleek echter niet fit genoeg om alle medicatie effectief op te nemen. Na drie dagen is daarom in goed overleg met de dierenarts en het gorilla EEP fokprogramma besloten om haar uit haar lijden te verlossen.

Inmiddels is de gorilla door Pathologie Bijzondere Dieren aan Universiteit Utrecht onderzocht en de bevindingen bevestigen deze eerdere onderzoeken. Dit geeft aan dat een kans op herstel uitgesloten was voor de gorilla en de neurologische verlammingsverschijnselen dus blijvend zouden zijn geweest.

Deze verdrietige gebeurtenis, in combinatie met de tot dusver goed verlopende introductie van de zilverrug gorilla, laat nog maar eens zien hoe positieve en negatieve zaken zich afwisselen bij het werken met levende dieren. Het ene moment ben je enthousiast hoe goed nieuwe dieren zich tot elkaar verhouden en het volgende moment moet je afscheid nemen van een dier waar je al jarenlang voor zorgt.

Ups-and-downs

Vanwege het ziekteproces van de vrouwelijke gorilla heeft de introductie van de zilverrug even op een laag pitje gestaan. De nieuwe man heeft inmiddels wel met alle gorilla’s kennis gemaakt, maar de groep is nog niet als geheel samen geweest. Wanneer er geen nieuwe introducties plaatsvinden zijn de gorilla’s in het binnenverblijf of buiten op het eiland zichtbaar voor bezoekers. Gedurende een introductie zijn de gorilla’s tijdelijk niet zichtbaar. Zodra alle gorilla’s in een stabiele situatie samen zijn, zullen ze weer dagelijks te bewonderen zijn.

Rustig aan