Het jaar van de flamingo

De kleine flamingo is het kleinste neefje van de grote flamingo, die vanaf deze zomer in GaiaZOO te zien is. Wereldwijd neemt het aantal kleine flamingo’s al jaren af. Door extreme droogte gingen in Zuid-Afrika begin 2019 bovendien vele duizenden eieren en kuikens dood. Daarom heeft het Gaia Nature Fund het jaar 2019 uitgeroepen tot “Jaar van de flamingo”. Gelukkig konden nog 2.000 kuikens worden opgevangen. Het GNF deed begin 2019 al een noodhulp van €10.000,- om deze kuikens te redden.

€16.000
Van het €20.000 doel.
Noodhulp
Tweeduizend kuikens worden gered

Noodhulp

Januari 2019. Natuurbeschermers en lokale omwonenden luiden de noodklok. Het water in de Zuid-Afrikaanse zoutpan Kamfers Dam droogt zienderogen op. Duizenden nesten van kleine flamingo’s komen bloot te staan aan roofdieren. Volwassen flamingo’s vinden niet voldoende voedsel meer en laten hun nest in de steek. Lokale bewoners en overheden; natuurbeschermers en dierentuinen wereldwijd komen in actie.

Tweeduizend bevruchte eieren en jonge kuikens worden gered. In vijf opvangcentra ontfermen tientallen vrijwilligers zich over hen. In broedmachines komen de eieren uit. De kuikens moeten de hele dag door met de hand gevoerd worden.

Back to nature

Flamingokuikens ontwikkelen zich snel. Na een maand verruilen ze hun grijze donskleed, voor een stevig verenpak (het duurt nog wel een tijdje voordat het roze kleurt!). Na 2-3 maanden maken ze hun eerste vlucht.

Het doel van de reddingsactie in Zuid-Afrika is om alle opgevangen flamingokuikens in de zomer van 2019 weer te herenigen met hun wilde soortgenoten. Dankzij de noodhulp van € 10.000,- vanuit het Gaia Nature Fund konden hiervoor belangrijke voorbereidingen worden getroffen. Alle kuikens kregen een microchip, waarmee ze individueel herkend kunnen worden. Dankzij GPS apparatuur kunnen ze bovendien gevolgd worden in de natuur. Ook krijgen alle kuikens een gekleurde pootring om met uniek nummer, zodat iedere vogelaar hen van grote afstand kan herkennen.

Vliegende kleine flamingo

Bron: Mark Anderson

Flamingo natuur
Flamingo voert jong
Verspreidingsgebied

Leefgebied van de kleine flamingo

De kleine flamingo (Phoeniconaias minor) komt voor in Zuid en Oost Afrika, India en Pakistan. Hij leeft in grote aantallen bij elkaar in open watergebieden met voedselrijk water. Net als de grote flamingo, filtert de kleine flamingo met zijn speciale snavel voedsel uit het water.

Donker = broedlocatie
Licht = verspreiding zonder broeden

Bedreigingen
Extreme hitte en droogte

Bedreigingen

Hoewel er zo´n 1,5 tot 2,5 miljoen kleine flamingo´s zijn, planten ze zich wereldwijd maar in zes gebieden voort. Het Zuid-Afrikaanse Kamfers Dam is er daar één van (in 2006 maakten natuurbeschermers een eiland in de zoutpan en sindsdien broeden daar bij geschikte omstandigheden duizenden kleine flamingo’s).

De extreme hitte en droogte in januari 2019 veroorzaakte echter een grote ramp. Vele duizenden eieren en kuikens gingen dood. Dit heeft grote impact op de wereldwijde populatie kleine flamingo’s.

Andere bedreigingen voor de kleine flamingo worden vooral veroorzaakt door menselijke activiteiten in hun leefgebied (o.a. zoutwinning, afdammen van rivieren, vervuiling van wetlands, verstoring door laag vliegende vliegtuigen en zwerfhonden, botsingen met hekken en stroomdraden).

Kamfers Dam weer veilig
De zoutpan is stabiel

Kamfers Dam weer veilig

11 maart 2019: de situatie in Kamfers Dam is eindelijk verbeterd! Er is veel regen gevallen en het water in de zoutpan is stabiel en er is weer voldoende voedsel voor de flamingo’s en kuikens die nog in de zoutpan verbleven.

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO