Gorilla's beschermen tegen mensen

Er zijn niet veel Grauers’ gorilla’s meer over in de natuur. Ze worden bedreigd door houtkap, stroperij, landbouw en… door de zoektocht naar coltan. Coltan is een zeldzaam erts dat in onze mobiele telefoons wordt gebruikt. Maar we kunnen er ook iets aan doen: oude mobieltjes recyclen! Hier lees je hoe dit in zijn werk gaat en hoe ook jij kunt helpen om de gorilla’s van Mount Tshiaberimu te beschermen. GaiaZOO zamelt al sinds 2010 oude mobieltjes in. Dit leverde in totaal al ruim € 28.000,- op voor de bescherming van westelijke laaglandgorilla’s in de Centraal Afrikaanse Republiek.

Bedreiging

Bedreigd paradijs

Mount Tshiaberimu is een bijzonder gebied binnen het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo. Er leven zes soorten apen en een handjevol Grauers’ gorilla’s.  Het gebied wordt ernstig bedreigd. De belangrijkste oorzaak is de armoede van de steeds groter wordende bevolking. In hun overlevingsstrijd proberen zij het beschermde bos voor verschillende doeleinden te gebruiken: ontbossing t.b.v. brandhout en landbouw, oprukkende coltan mijnbouw en stroperij.

Trackers & rangers

Een team van trackers volgt de Grauers gorilla’s in Mount Tshiaberimu dagelijks om hen te beschermen. Het team staat sinds 2007 onder leiding van Paluku Muyira en zijn rechterhand Kitegha Nyoka (zie foto).

Voorheen waren deze mannen docent op een basisschool, maar door militaire dreigingen moesten ze hun werk opgeven. Om tracker te kunnen worden, kregen ze een training in GPS- en kompasgebruik en leerden ze alles over gorilla gedrag. Vanwege de dreigingen in de regio, worden de trackers begeleid door overheidsrangers. Gezeamenlijk patrouilleren ze langs de grenzen van het gebied om binnendringers tegen te houden. Indien nodig, arresteren ze mensen die illegale praktijken uitoefenen. Zoals stropers. Ook houden de trackers het gedrag en de gezondheid van de gorilla’s in de gaten. Ook de talloze andere bedreigde planten- en diersoorten die in het gebied leven hebben baat bij het toezicht van de trackers!

€4.300
Van het €1.500 doel.
Trackers & rangers

Alternatieven voor mensen

Berggorilla Direkthilfe heeft de afgelopen jaren diverse alternatieve inkomstenbronnen ontwikkeld voor de lokale bewoners. Zo hoeven zij niet meer het bos in om te stropen, jagen of coltan te zoeken. Het houden van bijenkorven biedt bijvoorbeeld werkgelegenheid voor vrouwen en de honing levert geld op. Ook zijn er boomkwekerijen opgezet ten behoeve van herbebossing. Viskwekerijen leveren tientallen gezinnen voedsel voor eigen consumptie en voor verkoop op de markt. De aanleg van bamboe plantages tot slot draagt ook bij aan het voorkomen van stroperij in het park, omdat deelnemers buiten het beschermde gebied blijven. De bevolking gebruikt het voor allerlei toepassingen, en de bamboe gaat erosie op kale hellingen tegen.

Visvijver in Tshiaberimu
Bamboe voor de lokale bevolking
Overzicht visvijver

Toekomst

Toekomst

De kleine populatie gorilla’s op Mount Tshiaberimu is op de lange termijn alleen levensvatbaar als er individuen van buitenaf bij komen. Dit is een zorgelijke kwestie, maar de medewerkers van Mount Tshiaberimu werken er hard aan en zien de toekomst hoopvol tegemoet! Dankzij de bijdrage van het Gaia Nature Fund zijn de individuen die er nog wel zijn in elk geval zeker gesteld!

Help de gorilla's

Dubbele winst

Door mobieltjes te recyclen, hoeft er minder coltan uit het leefgebied van gorilla’s te komen. Bovendien ontvangt het Gaia Nature Fund voor elk mobieltje dat kan worden hergebruikt een vergoeding van het kringloopbedrijf Eeko. Ook voor lege cartridges ontvangen we geld. Dit geld doneert het GNF volledig aan de bescherming van Grauers gorilla’s in het Virunga National Park in de Democratische Repubiek Congo.

Help jij ook mee? www.gaiazoo.nl/inzamelactie

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO